ADR rozwiązywanie reklamacji polubownie. Opis procedur.

 • Co to jest ADR?

  ADR, czyli alternatywna metoda rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) to polubowna droga dochodzenia swoich praw konsumenckich po odrzuceniu reklamacji. Metoda jest korzystna dla poszkodowanego klienta, ponieważ w imieniu konsumenta wiele formalności wykonywanych jest przez specjalistów.


  ADR jest również bezpłatny, dzięki czemu nieuczciwi przedsiębiorcy nie mogą liczyć na to, że przy tańszych produktach mogą robić co im się podoba, bo nikt nie będzie się sądził o kilka(naście) złotych. Okoliczności sprawy rozstrzygają niezależni eksperci, dzięki czemu nie ma mowy o nieuczciwej ocenie sytuacji, jak to może być w przypadku rzeczoznawców zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

  adr
  zgoda

  Warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z ADR

  Najważniejszym warunkiem do tego, aby zacząć myśleć o ADR, jest w pierwszej kolejności zgłoszenie reklamacji. Kiedy reklamacja została zgłoszona i odrzucona przez przedsiębiorcę, ale spór nie zakończył się, należy zwrócić uwagę, czy przy odrzucaniu reklamacji przedsiębiorca nie zastrzegł zgody na postępowanie pozasądowe.


  Jeżeli przedsiębiorca nie wyraża zgody na mediację polubowną, nie mamy możliwości rozpoczynać procesu postępowania tego rodzaju i pozostaje nam wyłącznie droga sądowa.

  Jak rozpocząć proces postępowania ADR?

  Pierwszym etapem w procesie postępowania polubownego rozwiązywania sporu, jest napisanie wniosku. Do wyboru mamy pobrać gotowy wzór, bądź napisać wniosek samodzielnie. Następnie, należy uzyskać zgodę przedsiębiorcy na pozasądowe postępowanie w swojej sprawie. Kolejnym etapem jest wysłanie wniosku do prezesa UKE, w formie papierowej, bądź elektronicznej (ePUAP, formularz kontaktowy). 


  Postępowanie powinno trwać maksymalnie 90 dni, a więc znacznie szybciej niż ma to miejsce w przypadku drogi sądowej. Prezes UKE proponuje rozwiązanie sprawy, które powinno zadowolić każdą ze stron. W przypadku zgody konsumenta i przedsiębiorcy na zaproponowane rozwiązanie, następuje zawarcie aneksu do umowy i zakończenie sprawy. Jeśli jednak przedsiębiorca nie chce przystać na propozycję polubownego zakończenia sprawy, klientowi pozostaje droga sądowa.

  wniosek