Badania w firmie? Zapłaci za nie pracodawca

 • Od kwietnia bieżącego roku zmienią się przepisy w zakresie konieczności przechodzenia przez pracowników badań lekarskich. Aktualnie każda osoba przyjmowana do pracy musi posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że może ona wykonywać pracę na danym stanowisku.


  Aby pracodawca mógł dopuścić podwładnego do wykonywania zadań służbowych, ten musi posiadać stosowne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Od kwietnia 2015 r. w tej kwestii zmienia się tyle, że możliwe będzie wykorzystanie otrzymanego przez pracownika zaświadczenia również u innych pracodawców. Dla pracodawców to ułatwienie i możliwość poczynienia znaczących oszczędności, gdyż są oni zobowiązani do opłacenia badań lekarskich zatrudnianym osobom. Polecamy artykuł: Badania wstępne – szykują się zmiany.

  woman-792162_640
  business-suit-690048_640

  Jak badania wstępne wyglądają dzisiaj?

  Aktualnie przed przyjęciem pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek wystawić mu skierowanie na badania wstępne. Dzięki takiemu skierowaniu przyszły pracownik ma możliwość zdobyć orzeczenie lekarskie, stwierdzające u niego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. W taki sposób procedura przeprowadzania badań wstępnych ma wyglądać do końca marca 2015 r.


  Kto obecnie podlega wstępnym badaniom? Zgodnie z art. 229 § 1 Kodeksu pracy mowa o dwóch grupach pracowników:

  • osobach przyjmowanych do pracy,
  • pracownikach młodocianych przenoszonych na inne stanowisko pracy i innych pracownikach przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

  Jednocześnie ustawodawca uznał, że kolejnych badań wstępnych nie muszą przechodzić osoby ponownie przyjmowane do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy. By jednak móc zastosować ten przepis, konieczne jest, by nie przekroczyć okresu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą. Czytaj: Badania lekarskie do pracy.


  Co się zmieni?

  Zgodnie z planowanymi zmianami badania profilaktyczne nie będą musieli przechodzić wszyscy pracownicy, rozpoczynający pracę w danym zakładzie pracy. Nowelizacja art. 229 Kodeksu pracy przewiduje większą ilość sytuacji, w których pracodawca nie będzie musiał wypełniać skierowania na badania wstępne dla swojego przyszłego pracownika.

  person-801823_640
  hands-1373363_640

  Jak będzie wyglądać przyjmowanie osób chętnych do pracy po wprowadzeniu zmian? Zgodnie z nowelizacją, badań nie będą musiały przechodzić osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko, na którym panują takie same warunki pracy – w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią one aktualne orzeczenie lekarskie, w którym zostanie stwierdzony brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca uzna, że warunki tam opisane odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku w jego firmie.

  Ustawodawca przywidział od powyższej zasady jeden wyjątek – mowa o tym, że badania wstępne będą musieli przejść zawsze pracownicy, zatrudniani przy pracach szczególnie niebezpiecznych. 


  Płaci pracodawca

  Nie tylko za badania wstępne, ale również za np. okresowe obowiązek ma zapłacić pracodawca. W praktyce nie może on zatem zobowiązać swojego podwładnego do tego, by to ten zapłacił za swoje badania. Jest to sytuacja niedopuszczalna i sprzeczna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy.