Blastomykoza

 • Co powoduje blastomykozę?

  Blastomykoza jest wywoływana, gdy formy konidialne (zarodniki) grzyba stają się w powietrzu i są wdychane przez osobę lub podatne zwierzę. Chociaż zarodniki mogą zostać zniszczone przez wyspecjalizowane komórki płuc, komórki grzybów są dimorficzne i niektóre zarodniki mogą zmienić formę drożdżopodobną, która jest znacznie bardziej odporna na komórki obronne płuc.


  Temperatura ciała wyzwala zmianę z zarodników na formy drożdżowe; te formy drożdży rozmnażają się, a niektóre mogą być przenoszone do innych narządów i skóry przez układ krwionośny lub limfatyczny. Działanie to ma miejsce w okresie inkubacji opisanym poniżej w sekcji objawów.

  bacteria-106583_640
  bacteria-426997_640

  akie są czynniki ryzyka wystąpienia blastomykozy?

  Chociaż prawie każdy może zarazić się grzybami, osoby najbardziej zagrożone blastomikozą to osoby z obniżoną odpornością oraz te, które żyją w miejscach występowania zarodników grzyba lub odwiedzają je.


  Ponieważ grzyby preferują wilgotne obszary zalesione, ludzie, którzy są myśliwymi, pracownikami leśnymi, obozowiczami i rolnikami, są bardziej narażeni na zachorowania na blastomykozę. Blastomykoza nie może przenosić się z człowieka na człowieka ani na zwierzę.

  Jakie są objawy i oznaki blastomykozy?

  Na szczęście około 50% wszystkich osób zarażonych grzybami nie wykazuje żadnych objawów blastomykozy. Gdy pojawiają się objawy blastomykozy, pojawiają się one po okresie utajonym lub okresie inkubacji, który waha się od około trzech do 15 tygodni po początkowej ekspozycji na grzyby.


  Niestety, początkowe objawy blastomykozy są podobne do objawów grypy (gorączka, dreszcze, kaszel i dyskomfort lub ból mięśni, stawów i klatki piersiowej). Jeśli blastomykoza rozprzestrzenia się przez krew lub układ limfatyczny, mogą pojawić się zmiany skórne lub zmiany kostne.

  cells-1872666_640
  koli-bacteria-123081_640

  Kiedy powinienem zadzwonić do lekarza w sprawie blastomykozy?

  Ludzie powinni szukać opieki medycznej, jeśli są lub byli narażeni na kontakt z grzybami i są immunosupresyjni z jakiejkolwiek przyczyny. Inni powinni starać się o opiekę, jeśli mają takie samo ryzyko ekspozycji jak powyżej i wywołać objawy grypopodobne.


  Szczególnie w okresach niskiej aktywności grypy (zwykle późną wiosną do wczesnego upadku) lub u nich występują przedłużone objawy (zwykle większe niż dwa tygodnie), które mogą wzrost nasilenia i / lub rozwój guzków skóry.

  Jak diagnozowana jest Blastomykoza?

  Domniemane rozpoznanie blastomykozy jest dokonywane poprzez uzyskanie historii pacjenta i zobaczenie grzybów w próbkach pobranych z zeskrobanych skórek lub innych zainfekowanych tkanek i zbadanych mikroskopowo.


  Jednak ostateczne rozpoznanie blastomykozy odbywa się poprzez izolację (wzrost) grzyba z jednej lub więcej próbek tkanek (próbki krwi, plwociny lub próbki biopsji ze skóry, szpiku kostnego, wątroby lub innych narządów). Ponadto istnieją testy oparte na immunologii, które mogą wykrywać grzyby obecne w moczu lub krwi. 

  pollen-543490_640