Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi (CEM)

 • cem

  Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia. Placówka CEM znajduje się na ulicy Rzgowska 281/289 w Łodzi. Celem działania CEM jest przeprowadzanie egzaminów państwowych dla absolwentów szkół medycznych, oraz egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy.

  Poniżej znajduje się lista wybranych specjalizacji, wraz z opisami.

  Alergologia jest specjalizacją lekarską zajmującą się uczuleniami. Alergia jest zmodyfikowaną reakcją na działanie substancji obcych. Reakcja ta polega na odpowiedzi układu odpornościowego, spowodowanej powstaniem przeciwciał, które uwalniają substancje stanu zapalnego.


  Anestezjologia to specjalność polegająca na przygotowaniu pacjenta do operacji, poprzez znieczulenie. Anestezjolodzy towarzyszą chirurgom, rozpoczynając prace zabiegowe swoim działaniem, dzięki czemu praca chirurga jest w ogóle możliwa.


  Angiologia jest specjalnością podlegającą pod internę i chirurgię. Obiektem nauki jest układ limfatyczny i naczyniowy. Angiolodzy zajmują się diagnozowaniem, rehabilitacją i zapobieganiem chorób naczyń limfatycznych, żył i tętnic.


  Audiologia to nauka o percepcji dźwięków przez człowieka. Audiolog zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń słuchu.


  Balneologia jest dziedziną nauk medycznych, zajmującą się egzaminowaniem kuracyjnych właściwości wód podziemnych, jak również borowin. Substancje te służą w leczeniu chorób przewlekłych.


  Chemioterapia onkologiczna jest metodą zwalczania nowotworów, przy użyciu medykamentów cytostatycznych. Chemioterapia zazwyczaj prowadzi do zastosowania wielu leków, ułożonych w kolejności podawania, jednak stosuje się również terapię przy użyciu jednego medykamentu.


  Chirurgia dziecięca jest specjalizacją zajmującą się operacyjnym leczeniem człowieka od narodzenia, do osiągnięcia pełnoletniości.  Chirurgia dziecięca jest osobną dziedziną medycyny, ponieważ dzieci różnią się znacznie od ludzi dorosłych, szczególnie procesami metabolicznymi.


  Chirurgia klatki piersiowej (torakochirurgia) jest odrębną dziedziną medycyny, skupioną wyłącznie na klatce piersiowej za wyjątkiem serca.


  Chirurgia naczyniowa to specjalizacja, której zadaniem jest leczenie operacyjne pacjentów, u których zdiagnozowano choroby naczyń krwionośnych i chłonnych.


  Chirurgia ogólna zajmuje się każdego rodzaju leczeniem operacyjnym.


  Chirurgia onkologiczna skupiona jest na chorobach nowotworowych i ich operacyjnym leczeniu.


  Chirurgia plastyczna jest specjalizacją ukierunkowaną na operacyjną poprawę wad ciała. Chirurg plastyczny nie leczy pacjentów z chorób, a tylko zmienia ich wygląd.


  Chirurgia stomatologiczna jest specjalizacją, której reprezentanci zajmują się operacyjnym leczeniem jamy ustnej.


  Chirurgia szczękowo-twarzowa, w odróżnieniu od stomatologicznej, zajmuje się również schorzeniami części twarzowej aż do szyi.


  Choroby płuc, to specjalizacja zajmująca się problemami z drogami oddechowymi. Specjaliści tej dziedziny zajmują się chorobami obstrukcyjnymi, które spowodowane są zbyt małym przepływem tlenu, jak również restrykcyjnymi, które zmniejszają pojemność płuc.


  Choroby płuc dzieci, to specjalizacja powstała w wyniku tego, że dzieci różnią się znacznie od ludzi dorosłych, szczególnie procesami metabolicznymi.


  Choroby wewnętrzne (interna) jest specjalizacją odpowiedzialną za choroby narządów wewnętrznych.


  EKG (Elektrokardiografia) jest zabiegiem służącym do wykrywania schorzeń serca. Specjalista tej dziedziny zajmuje się diagnozowaniem czynności mięśnia sercowego.


  Choroby zakaźne (infekcyjne) to dziedzina zajmująca się schorzeniami z grupy chorób, które następują po zakażeniu ustroju i złamaniu układu immunologicznego organizmu.

  Dermatologia jest specjalizacją zajmującą się badaniem skóry i jej schorzeń. Dermatolodzy zajmują się również chorobami ogólnoustrojowymi, których objawy pojawiają się na skórze.


  Diabetologia zajmuje się chorobą zwaną cukrzycą. Diabetolodzy diagnozują i leczą cukrzycę, jak również jej powikłania.


  Diagnostyka laboratoryjna jest specjalizacją, której reprezentanci zajmują się określaniem parametrów krwi, czy innych materiałów, które zostały pobrane od pacjenta.


  Endokrynologia jest nauką o gruczołach i ich pracy oraz o wydzielaniu wewnętrznym. Endokrynolog zajmuje się funkcjami gruczołów i ich zaburzeniami.


  Farmakologia kliniczna jest nauką o funkcjonowaniu leków, ich wpływie na człowieka i skutkach ubocznych. Farmakolog skupia się na właściwościach substancji chemicznych.


  Gastroenterologia zajmuje się chorobami układu pokarmowego.


  Genetyka kliniczna zajmuje się badaniem ludzi w wieku prenatalnym (płodów), diagnozowaniem schorzeń genetycznych i wad spowodowanych zaburzeniami materiału genetycznego.


  Geriatria jest specjalizacją zajmującą się chorobami osób starszych.


  Hematologia jest dziedziną dotyczącą chorób krwi. Hematolog zajmuje się badaniem krwi zarówno pacjentów zdrowych, jak i chorych.


  Higiena i epidemiologia jest nauką o zdarzeniach, mających wpływ na zdrowie w poszczególnych populacjach, w celu kontrolowania problemów z nimi związanych.


  Hipertensjologia to specjalizacja, która zajmuje się nadciśnieniem tętniczym, jego przebiegiem, jak również leczeniem.


  Immunologia jest specjalizacją łączącą biologię z medycyną, a zajmuje się reakcjami odpornościowymi organizmu na patogeny.


  Kardiochirurgia specjalizuje się w leczeniu operacyjnym naczyń krwionośnych i przede wszystkim serca.


  Kardiologia skupia się na chorobach serca i wadach układu sercowo naczyniowego. Kardiolog ma za zadanie rozpoznawać takie schorzenia, jak również leczyć.


  Medycyna lotnicza zajmuje się pacjentami, którzy ucierpieli w statku powietrznym.


  Medycyna morska skupia się na chorobach pacjentów pracujących na morzu.


  Medycyna nuklearna jest specjalizacją skupiającą się na leczeniu pacjentów używając izotopów promieniotwórczych.


  Medycyna paliatywna zajmuje się opieką nad pacjentami nieuleczalnie chorymi, którzy wskutek choroby są bliscy śmierci.


  Medycyna pracy jest dziedziną, której reprezentanci badają pacjentów, jaki jest wpływ środowiska pracy na ich zdrowie. Głównym obowiązkiem lekarzy jest prowadzenie badań profilaktycznych osób przez podjęciem zatrudnienia, jak również w jego trakcie.


  Medycyna ratunkowa zajmuje się pomocą medyczną i przekazaniem pacjenta do właściwego oddziału. Lekarze zajmują się pacjentami wymagającymi natychmiastowej pomocy.


  Medycyna rodzinna jest specjalnością, która zajmuje się kompleksową opieką dla wszystkich członków rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego.


  Medycyna sądowa jest dziedziną skupiającą się na życiu i śmierci w obliczu prawa. Jest elementem kryminalistyki.


  Medycyna sportowa zajmuje się badaniem procesów, mających miejsce w organizmie człowieka, podczas wykonywania ćwiczeń ruchowych lub ich braku.


  Mikrobiologia lekarska jest specjalizacją zajmującą się określaniem specyfiki mikroorganizmów. Mikrobiolog lekarski zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych.


  Nefrologia skupia się na chorobach nerek. Nefrolog leczy nerki nieinwazyjnie, w przeciwieństwie do urologa.


  Neonatologia zajmuje się chorobami wrodzonymi noworodków. Neonatolog dba o prawidłowy rozwój noworodków.


  Neurochirurgia skupia się na schorzeniach układu nerwowego, które leczy operacyjnie.


  Neurologia jest specjalizacją skupioną na chorobach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.


  Neuropatologia zajmuje się schorzeniami wynikającymi z chorób układu nerwowego.


  Okulistyka zajmuje się diagnostyką chorób i leczeniem wzroku.


  Onkologia jest specjalizacją, która zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem nowotworów.


  Ortodoncja to specjalizacja zajmująca się wadami zgryzu pacjentów.


  Ortopedia jest dziedziną, której specjaliści diagnozują i leczą schorzenia narządu ruchu.


  Otorynolaryngologia zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń ucha, nosa, krtani, gardła oraz pozostałych narządów głowy i szyi.


  Patomorfologia jest specjalizacją, która zajmuje się rozpoznaniem i prognozą schorzeń podpierając się zmianami morfologicznymi w tkankach i narządach.


  Pediatria skupia się na schorzeniach dzieci, jak również na opiece i dbaniu o ich prawidłowy rozwój.


  Perinatologia to specjalizacja, której przedstawiciele diagnozują choroby kobiet ciężarnych, jak również płodu i noworodka.


  Periodontologia skupia się na profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia, jak również błony śluzowej w jakie ustnej.


  Położnictwo związane jest z ginekologią, a zajmuje się fizjologicznym czasem ciąży.


  Protetyka stomatologiczna zajmuje się odtwarzaniem zgryzu u pacjentów, którzy utracili zęby naturalne.


  Psychiatria zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób o podłożu psychicznym.


  Radiologia jest specjalizacją, której zadaniem jest obrazowanie ciała pacjenta, przy użyciu promieniowania rentgenowskiego.