Co zrobić po wysłaniu błędnie wypełnionego PIT?

 • Błędy w PIT

  W każdym rodzaju działalności zarówno prywatnej, jak i zawodowej mogą pojawić się błędy i pomyłki. Specyfika postępowania i zobowiązań podatkowych ma jednak swoje dość sformalizowane zasady.


  Ewentualne naruszenia mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami dla podatnika, łącznie z odpowiedzialnością karno-skarbową. Dlatego warto wiedzieć, co zrobić w przypadku popełnienia błędu w deklaracji PIT i jak zminimalizować ewentualne negatywne jego skutki.

  money-367973_640
  calculator-385506_640

  Pisma urzędowe i ich zasady

  Z założenia PIT jest rodzajem dokumentu oficjalnego, dlatego przygotowując go, należy wykazywać się odpowiednią skrupulatnością. Błędy mogą pojawić się zarówno z powodu nieprawidłowego sposobu obliczenia zobowiązań finansowych, jak i tzw. czeskich błędów, czyli zwyczajnego przestawienia cyferek.


  Jeśli nasza deklaracja nie została jeszcze złożona do urzędu, a my odkryliśmy, że gdzieś jednak popełniliśmy błąd, to sytuacja jest prosta. Po prostu przepisujemy kolejny raz formularz i problem się kończy.

  Błąd wysłany – należy sprostować

  Z zasady wszelkie nieprawdziwe informacje podane do organów państwowych należy jak najszybciej poprawić. W przypadku dokumentów takich jak formularze PIT jedyną prawidłową formą są korekty PIT. W praktyce jest to ten sam formularz składany ponownie, z tym, że wypełniony prawidłowo.


  Należy jednak w odpowiednim miejscu zaznaczyć opcję wskazującą, że jest to korekta/zmiana. Poza tym druk powinien zostać wypełniony w całości. Oznacza to, że w przypadku składania korekty PIT podatnik jest zobowiązany do jego ponownego, pełnego i spójnego wypełnienia. 

  tax-468440_640
  income-tax-491626_640

  Zachowaj szczególną staranność

  Nowa deklaracja jest jedynym obowiązującym dokumentem w obrocie prawno-podatkowym, nie może być więc wyłącznie uzupełnieniem. W przypadku składania korekty należy więc zachować jeszcze większą staranność i skrupulatność – tak, aby nie było konieczności składania korekty od korekty.  Z założenia należy złożyć korektę do każdego nieprawidłowo wypełnionego pisma urzędowego. Jednak warto zauważyć, że w przepisach przewidziano sytuacje wyjątkowe - tutaj terminy przedawnienia, które mogą wskazywać na brak celowości składania korekty.

  Kiedy i kto może złożyć korektę

  Zarówno formularze PIT jak i ich korekty powinny zostać sporządzone, podpisane i złożone przez odpowiednie podmioty. Należy pilnować sposobu podpisania dokumentu przez podatnika lub ewentualnie ustanowionego do tego celu pełnomocnika.


  Nie ma określonego terminu na złożenie poprawionego formularza, ponieważ generalnie od momentu zauważenia pomyłki podatnik ma możliwość wskazywania własnych błędów. Z pewnością należy to jednak zrobić jak najszybciej. 

  office-620822_640

  Reaguj szybko, jeśli znajdziesz pomyłkę

  Ustawodawca wskazał jednak sytuacje, w których korekta nie odniesie odpowiednich skutków, czyli może nie zwolnić podatnika z odpowiedzialności za popełnione błędy. Dotyczy to przede wszystkim spraw, w których organ już wszczął postępowanie sprawdzające lub kontrolne i sam wykrył pomyłki.  Jeśli więc znajdziemy błędy w wysłanym już dokumencie, jak najszybciej złóżmy korektę z odpowiednimi załącznikami i ewentualnie przewidziany prawnie akt czynnego żalu.Pamiętajmy również, że jeśli z korekty wynika konieczność dopłaty podatku, musimy uiścić tę kwotę z należnymi odsetkami.