Czy ludzie mogliby żyć wiecznie?

 • Im starsi tym mniejsze ryzyko

  Kiedy ludzie stają się coraz bardziej starzy, zwiększa się ryzyko, że nie dożyją do swoich następnych urodzin.  Ale po 80-tych urodzinach, jak pokazują nowe badania, to się zmienia. Ryzyko śmierci, według badań, nie zwiększa się po ukończeniu 105 roku życia. Tak uważa pewien międzynarodowy naukowy zespół. Tysiące sędziwych Włochów zostało przez nich przebadanych. Wyniki rozgrzewają dyskusję, czy istnieje maksymalny wiek dla człowieka.


   „Nasze dane wskazują, że do tej pory nie ma żadnej sztywnej górnej granicy”, powiedział autor badań Kenneth Wachter z Uniwersytetu w Kalifornii. Niezależni eksperci ostrzegają przed nadmierną euforią, inni ostro krytykują. Wśród badaczy dość kontrowersyjne jest to, czy ryzyko śmierci osiąga stały poziom w starszym wieku. Na podstawie takich organizmów jak owady, robaki wiadomo, że ryzyko śmierci w starszym wieku nawet maleje. To nie oznacza, że oni nie umierają. Każde życie zwierzęcia czy człowieka kiedyś dobiega końca. Naukowcy określają ryzyko śmierci jako prawdopodobieństwo śmierci organizmu w określonym czasie.

  senior-3336451_640
  woman-1031000_640

  Po przekroczeniu 105 roku życia nie wzrasta już ryzyko śmierci

  Na podstawie analizy włoskich danych okazuje się, że ryzyko śmierci wzrasta aż do 80 roku życia, również z powodu zwiększonego ryzyka zachorowania na raka bądź zawał serca. W przypadku jeszcze starszych osób prawdopodobieństwo zgonu w danym czasie  wzrasta wolniej. Według naukowców po ukończeniu 105 lat ryzyko to już nie istnieje.


  Według Wachtera i jego zespołu skrajnie starzy ludzie cieszą się szczególnie dobrą opieką medyczną. Zwykle niedołężni ludzie umierają wcześniej, wytrzymali stają się kiedy są bardzo starzy. „Jeśli istnieje stały poziom ryzyka śmierci, to nie ma limitu wieku”, mówi francuski ekspert demografii Jean-Marie Robine. Obecnie najstarszy 117 letni Japończyk Chiyo Miyako teoretycznie ma jeszcze przed sobą kilka lat życia.

  Czy dane są biologicznie uzasadnione?

  Robine zwraca uwagę na to, że niepubliczne dane z Francji, Japonii i Kanady nie wskazują jednoznacznie na stałe ryzyko śmierci w starszym wieku. Według niego potrzebna by była ocena uwzględniająca dane z całego świata. Inni naukowcy zarzucają, że nowe badania nie są wiarygodne. Wskaźniki stałego ryzyka zgonu są marginalne. W badaniach uwzględniono mniej niż 100 osób mających powyżej 110 lat. Więcej takich osób nie ma we Włoszech.


  Inni eksperci uznają, że wnioski z tych badań są biologicznie nie uzasadnione.” Istnieją podstawowe ograniczenia”, mówi Jay Olshansky, ekspert biodemografii z Uniwersytetu z Illinois w Chicago. W ciele znajdują się komórki, które się nie dzielą, jak neurony. Takie komórki zanikają i obumierają z wiekiem. To wyznacza limit długości życia ludzi.

  system-3327289_640