Czy spożywanie cukru wpływa na zachowanie dzieci?

 • Nadmierny cukier szkodliwy nie tylko dla zdrowia

  Ramat Gan (Izrael) / Florencja (Włochy) - Nadmierne spożywanie potraw i napojów zawierających cukier  jest nie tylko szkodliwe dla zdrowia dzieci. Istnieje również ścisły związek statystyczny z formami tak zwanych zachowań ryzykownych. Należą do nich mobbing i fizyczne potyczki wśród rówieśników, a także konsumpcja alkoholu i papierosów.


  Im wyższe spożycie cukru, tym większy odsetek dzieci o takich cechach behawioralnych, co potwierdzają międzynarodowe badania. Czynniki psychiczne i pozycja społeczna rodziny nie odgrywały decydującej roli. Nadal nie ma wiarygodnego wytłumaczenia tego związku.

  sugar-3485430_640
  nice-3203096_640

  Wpływ na zachowania ryzykowne

  „Nasze wyniki pokazują, że niezdrowa dieta w postaci wysokiego spożywania cukru może być sygnałem dla różnych rodzajów zachowań ryzykownych”, pisze Sophie Walsh z izraelskiego Uniwersytetu Bar Ilan i Zlata Bruckauf UNICEF Office of Research Innocenti we Florencji. W latach 2013-2014 do swoich badań wykorzystali dane zebrane od 137 284 dzieci w wieku od 11 do 15 lat z 25 krajów europejskich i Kanady. Dzieci donoszą, jak często spożywają słodycze i słodkie napoje bezalkoholowe.


  Jako wartość mierzona dla spożycia cukru posłużyła skala 0 do 14. 14 oznacza nigdy, a 0 codzienne spożywanie słodyczy i słodkiego napoju. Ponadto, dzieci relacjonowały, jak często były zaangażowane w ostatnich miesiącach w walki i zastraszanie, czy paliły i jak często piły alkohol i czy były kiedykolwiek pijane. Wzięto pod uwagę również dochody i status społeczny rodziny oraz sprawozdania z samooceny psychicznej.

  Spożycie cukru a zachowania ryzykowne

  Poszczególne narody różniły się od siebie dość silnie w niektórych przypadkach. Jednak okazało się, że istnieje bardzo ścisła korelacja między spożyciem cukru a zachowaniami ryzykownymi: grupa dzieci o najwyższym poziomie spożycia cukru miała o 78 procent większe prawdopodobieństwo posiadania co najmniej dwóch z pięciu badanych cech behawioralnych. Takie wyniki były najbardziej charakterystyczne dla krajów bałtyckich, Polski i Portugalii.


  Rezultaty dla chłopców i dziewcząt niewiele różniły się w Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Natomiast na Litwie i Rumunii zachowanie ryzykowne wśród chłopców było dwukrotnie wyższe niż wśród dziewcząt. Udział dzieci o najwyższym spożyciu cukru wynosił od 12 do 32 procent w zależności od kraju.

  foot-886412_640
  candy-2538878_640

  Ograniczenie spożycia cukru

  To czy dzieci należały do wyższej czy niższej klasy społecznej, w większości krajów miało niewielki bądź żaden wpływ na statystyczny związek między spożyciem cukru a zachowaniami ryzykownymi. W przypadku słodkich napojów związek był bliższy niż w przypadku czekolady i innych słodyczy. To może być związane z dodatkowymi składnikami napojów, podejrzewają naukowcy.


  Związek przyczynowy - to znaczy, że spożycie cukru wpływa na zachowanie - jest możliwy, ale nie udowodniono go obecnie. W każdym razie autorzy twierdzą, że zawartość cukru w napojach bezalkoholowych powinna zostać zmniejszona, a sprzedaż słodyczy dzieciom powinna zostać uregulowana.