Dikumarol

 • Dikumarol jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym, który zakłóca metabolizm witaminy K. Jest również stosowany w biochemicznych eksperymentach jako inhibitor reduktazy.

  Dikumarol - co to jest

  Dikumarol jest hydroksykamaryną pierwotnie wyodrębnioną z formowania słodkiego koniczyny, z aktywnością antykoagulacyjną i zubożeniem witaminy K.


  Dikumarol jest konkurencyjnym inhibitorem reduktazy epoksydowej witaminy K; tym samym hamuje recykling witaminy K i powoduje wyczerpanie aktywnej witaminy K we krwi. Zapobiega to tworzeniu się aktywnej formy protrombiny i kilku innych enzymów koagulujących i hamuje krzepnięcie krwi.

  dikumarol
  trawa

  Lek Dikumarol

  Dikumarol występuje tylko u osób, które stosowały lub zastosowały ten lek. Jest to doustny antykoagulant, który zakłóca metabolizm witaminy K. Jest również stosowany w biochemicznych eksperymentach jako inhibitor reduktazy. [PubChem] Dikumarol hamuje reduktazę witaminy K, co prowadzi do wyczerpania zredukowanej postaci witaminy K (witaminy KH2). Ponieważ witamina K jest kofaktorem do karboksylowania reszt glutaminianowych na N-końcowych regionach białek zależnych od witaminy K, to ogranicza karboksylację gamma, a następnie aktywację białek koagulujących zależnych od witaminy K. Synteza zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia II, VII, IX i X oraz białka antykoagulantów C i S są zahamowane. Depresja trzech z czterech czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K (czynniki II, VII i X) powoduje spadek stężenia protrombiny i zmniejszenie ilości wytwarzanego trombiny i związanej z fibryną. To zmniejsza trombogenność skrzepów.