Dlaczego pacjenci okłamują swojego lekarza

 • Nie chcą być potępiani

  Salt Lake City (USA) - Wielu pacjentom jest trudno zawsze odpowiedzieć na pytania swojego lekarza zgodnie z prawdą. Potwierdzają to dwa amerykańskie badania online, które również ujawniają niektóre przyczyny tego zachowania. Większość ankietowanych przyznała, że przynajmniej raz w trakcie konsultacji lekarskich złożyła fałszywe oświadczenia - nie tylko o niezdrowym stylu życia i zażywaniu leków.


  Większość uczestników usprawiedliwiła to tym, że nie chcieli być potępiani i upominani, lub po prostu byli zawstydzeni wyznawaniem prawdy. Poprzez zwiększenie zaufania pacjenta do lekarza i poprawę komunikacji można by uniknąć fałszywych diagnoz i terapii opartych na nieujawnionych informacjach

  patient-841165_640
  doctor-2313281_640

  Dobra opinia lekarza

  "Większość ludzi chce, aby ich lekarz miał dobrą opinię o nich", mówi Angela Fagerlin z University of Utah w Salt Lake City. Jest to jedno z wyjaśnień, dlaczego wielu pacjentów ma błyszczeć swoim zachowaniem wobec lekarza.


  "Byłam zaskoczona, że tak duża liczba uczestników ukryła stosunkowo nieszkodliwe informacje i że ci ludzie przyznają się do tego" - mówi Andrea Gurmankin Levy. Należy nawet wziąć pod uwagę, że w ankiecie internetowej prawdopodobnie nie wszyscy byli całkowicie szczerzy, co jeszcze bardziej zwiększyłoby faktyczną częstotliwość fałszywych informacji.

  Większość mówi nieprawdę

  Badacze przeprowadzili wywiady z dwiema grupami pacjentów. Jedna składała się z 2011 osób w wieku średnio 36 lat, druga z 2500 osób, które miały średnio 62 lata Najpierw poproszono uczestników o wybranie spośród siedmiu sytuacji takich, w których podali już swojemu lekarzowi nieprawdziwe informacje. Z pierwszej grupy 81 procent przyznało się do stwierdzenia nieprawdy w co najmniej jednym przypadku.


  W grupie osób starszych było to 61 procent. Najczęstszym przypadkiem była sytuacja, w której pomimo odmiennej opinii zgodzono się na zalecenie lekarza. Ponadto wielu twierdziło, że zrozumiało polecenie lekarza, chociaż tak nie było. Również z informacjami na temat odżywiania, aktywności sportowej i właściwego przyjmowania leków, co piąty badany kłamał.

  writing-1149962_640
  computer-1149148_640

  Nie chcą być oskarżani

  W drugiej części ankiety uczestnicy odpowiadali, dlaczego powiedzieli nieprawdę. Powody najczęściej przytaczane w obu grupach z jednej strony były takie, że osoby nie chciały być potępione za swoje zachowanie ani otrzymać pouczenia. Z drugiej strony nie chcieli być oskarżani o to jak złe było to zachowanie.


  Dla ponad połowy badanych byłoby to zbyt krępujące, aby powiedzieć prawdę. Jedna trzecia przyznała, że to nie było tak ważne lub chciała zapobiec pojawieniu się informacji w dokumentacji medycznej.Kobiety i młodsi uczestnicy oraz ci, którzy ocenili swoje zdrowie jako słabe, częściej niż inni podawali fałszywe informacje podczas rozmowy z lekarzem. 

  Relacja zaufania

  Każdy, kto ukrywa medycznie istotne informacje, zwiększa ryzyko braku optymalnej diagnozy i leczenia. Wina za powszechne rozpowszechnianie tego zachowania nie jest tylko ze strony pacjenta, mówi Fagerlin.


  Lekarz mógłby również pomóc w budowaniu lepszej relacji zaufania, aby ułatwić pacjentowi komunikowanie nieprzyjemnych prawd.

  agree-1238964_640