Długotrwałe działanie: wczesne czytanie dzieciom dobre dla rozwoju ich języka

 • Czytanie dzieciom we wczesnym wieku

  Badania potwierdzają, że czytanie na głos dzieciom w wieku niemowlęcym i we wczesnym dzieciństwie rozwija ich kompetencje językowe, umiejętność czytania i pisania w wieku przedszkolnym. Nawet czytanie najmłodszym faktycznie wspomaga rozwój językowy i to długotrwale. Poprzez czytanie w pierwszych dwóch latach życia najmłodsi uczą się zarówno słownictwa jak i umiejętności czytania jeszcze przez kolejne 4 lata a więc przed rozpoczęciem Szkoły Podstawowej.


  Potwierdzają to amerykańscy naukowcy badający ponad 250 matek wraz z ich małymi dziećmi. Wprawdzie ogólnie uznaje się, że wspólne czytanie ma kluczowe znaczenie dla nabywania języka i związanych z tym sprawności jak czytanie i pisanie. Jednak bezpośredni związek między wczesnym czytaniem a skutkiem nie zawsze jest jasny, zwłaszcza jeśli chodzi o to, które aspekty czytania – na przykład  ilość i jakość – są szczególnie ważne

  child-3046494_640
  baby-2598005_640

  Długotrwały wpływ

  Wyniki są ekscytujące, ponieważ sugerują, że czytanie dzieciom już we wczesnym dzieciństwie ma trwały wpływ na ich rozwój języka oraz na wczesne kompetencje czytania i pisania”, wyjaśnia Carolyn Cates z New York University School of Medicine. „To czego małe dzieci się uczą podczas, gdy ktoś im czyta, ma na nich jeszcze cały czas wpływ nawet 4 lata później, kiedy mają iść do szkoły”.


  Cates i jej koledzy zapytali o zwyczaje czytania ponad 250 matek, których dzieci miały odpowiednio 6, 14 i 24 miesiące. Uwzględniali zarówno ilość jak i jakość lektur i czy materiał był odpowiedni dla wieku dziecka. Kiedy dzieci miały cztery i pół roku naukowcy badali ich słownictwo a także takie aspekty jak rozumienie tekstu, zdolność abstrakcji oraz umiejętność czytania i pisania.

  Przede wszystkim jakość czytania

  Istniały wyraźne powiązania między kulturą czytania w wieku niemowlęcym i we wczesnym dzieciństwie i ich wczesnym rozwojem językowym: Na podstawie tego, co i ile matki czytały swoim dzieciom, można oszacować, aktywne i pasywne słownictwo,  jakie dzieci nabyły w wieku przedszkolnym i jak dobrze potrafiły czytać.


  Na kompetencje czytania wpłynęła przede wszystkim jakość czytania. Zwyczaje czytania w wieku 14 i 24 miesięcy miały również pozytywny wpływ na pierwsze próby pisania – przykładowo dzieci mające cztery i pół roku potrafiły już napisać swoje imię. „Wspólne czytanie we wczesnym dzieciństwie”, podsumowują naukowcy, „ma kluczowe znaczenie dla umiejętności mówienia, czytania i pisania, nawet 4 lata później”.

  to-write-774648_640