Ekologiczne warzywa od rolnika

 • Zdrowe odżywianie

  Od wielu lat wciąż poczesne miejsce w publicznym dyskursie zajmuje temat zdrowego odżywiania się. To zupełnie naturalne, skoro kwestia ta staje się coraz bardziej paląca. Coraz więcej zanieczyszczeń pochodzących z zakładów produkcyjnych, wszechobecne pestycydy albo smog – nie napawają optymizmem.


  Każdy mieszkaniec globu zaczyna odczuwać skutki tych eskalujących wciąż „nowinek” na własnej skórze. Te zmiany wpływają również niejednokrotnie na samopoczucie.

  1 (1)
  vegetables-752153_1280 2

  Ekologiczne warzywa od rolnika – czy to w ogóle możliwe?

  Powszechnie wiadomo, że jakość dostarczanych organizmowi składników odżywczych ma ogromny wpływ na jego funkcjonowanie. Zarówno fizyczne, jak i psychiczne oraz mentalne. Staramy się wybierać składniki jak najmniej przetworzone oraz jak najbardziej wiarygodnego pochodzenia. Wspomniane wcześniej czynniki mają przecież wpływ na stan gleby. Pamiętajmy jednak, że istnieje baza gospodarstw rolnych posiadających stosowne certyfikaty, świadczące o jakości produkowanej w nich żywności.


  Pomimo pojawiających się wątpliwości co do nieskażonej czystości gleby występującej gdziekolwiek na Ziemi, to na pewno dostawcy żywności warci uwagi. Ponieważ certyfikaty takie przyznawane są na podstawie szczegółowych badań i analiz, a gleba do uprawy ekologicznych warzyw musi spełniać wyśrubowane kryteria warzywa takie będą dla nas zdecydowanie lepsze, niż te kupowane zupełnie „w ciemno”.

  Warzywa ekologiczne dla niemowląt i dzieci.

  Pierwsze dania warzywne wprowadzane są do diety małego człowieka jeszcze przed ukończeniem przez niego pierwszego roku życia. Wiadomo, że kiedy organizm niezwykle intensywnie się rozwija należy szczególnie zadbać o wartościową dla niego dietę. To właśnie dlatego mamy tak szczegółowo oglądają każdą nabywaną marchewkę, a na gotowych produktach spożywczych dla niemowląt obowiązkowy stał się symbol „eko” lub „bio”.


  Starsze dzieci, dorośli oraz ludzie w wieku podeszłym nie powinni jednak lekceważyć tych czynników w swojej diecie. Po co zaniedbywać efekt zdrowego organizmu osiągnięty we wczesnym dzieciństwie? A może, dzięki lepszemu odżywianiu się łatwiej naprawić dotychczasowe zaniedbania i utrzymać zdrowie? Warzywa warzywom nierówne – sięgajmy więc dla własnego dobra po te ekologiczne, od rolnika.


  cherry-tomatoes-2566449_1920 2
  vegetables-2281210_1920

  Jak powstaje baza gospodarstw ekologicznych w Polsce?

  Aby gospodarstwo mogło poszczycić się określeniem „ekologiczne” musi naturalnie spełnić szereg wymogów. Musi przede wszystkim dbać o utrzymywanie równowagi biologicznej na terenie upraw, stosować organiczne nawozy a nasiona przeznaczone do wysiewu w takim gospodarstwie muszą pochodzić z wiarygodnego, „czystego” źródła. Tylko dokładnie przebadane wytwory takiego rolnictwa mogą otrzymać odpowiednie oznaczenia i certyfikaty, a co za tym idzie – zostać wprowadzone na rynek jako „ekologiczne”.


  Baza gospodarstw ekologicznych w Polsce jest ściśle związana jest z bazą takich gospodarstw w Unii Europejskiej, ponieważ Polskie prawo w tym zakresie podlega bezpośrednio prawu unijnemu. Wymogi dla takich gospodarstw regulują przede wszystkim: podstawowe Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz wykonawcze Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.


  W Polsce głównym aktem prawnym regulującym kwestie związane z tego typu działalnością jest natomiast ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. nr 116 poz. 975).


  Dobrze, że podejmowane są takie kroki w kierunku kontroli nad produkcją żywności wobec wspomnianych na początku artykułu zagrożeń. Wiele osób z różnych powodów, na przykład światopoglądowych, rezygnuje ze spożywania mięsa. Podstawę ich diety stanowią wówczas najczęściej warzywa ekologiczne – takie od zaprzyjaźnionego rolnika. Warto jednak sprawdzać wówczas, czy oprócz miłego sposobu bycia posiada on także stosowne certyfikaty a oferowane przez niego płody rolne – odpowiednie badania.