Kim jest radca prawny zajmujący się prawem budowlanym?

 • Radca prawny prawa budowlanego zajmuje się głównie świadczeniem pomocy prawnej i udzielaniem porad dotyczących różnych aspektów umów inwestycyjnych oraz budowlanych. Dowiedz się, co jeszcze leży w jego kompetencjach!

  Jaką pomoc uzyskasz od radcy prawnego prawa budowlanego?

  Jak wynika z bloga prawniczego Legalna Budowa, radca prawny prawa budowlanego zajmuje się głównie świadczeniem pomocy prawnej i udzielaniem porad dotyczących różnych aspektów umów inwestycyjnych oraz budowlanych. Radca ten może także sporządzić opinię prawną dotyczącą zgodności danego dokumentu z prawem lub samodzielnie opracować projekt umowy.


  W zakres jego obowiązków wchodzi również reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami w sprawach związanych z prawem budowlanym oraz z różnymi związanymi z nim kwestiami dotyczącymi prawa pracy, prawa administracyjnego czy prawa autorskiego.

  prawo-budowlane
  lady-justice-2388500_1280 2

  Kim jest radca prawny zajmujący się prawem budowlanym?

  W zakres zainteresowań radcy prawnego prawa budowlanego wchodzą zarówno zagadnienia dotyczące procesów przed inwestycyjnych, jak i inwestycyjnych oraz kwestie związane z tworzeniem odpowiednich umów prawnych podczas obu faz realizacji projektu budowlanego.


  Z pomocy radcy prawnego możemy skorzystać już podczas starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Radca prawny może od samego początku procesu budowy doradzać nam podczas określania, czy nowa inicjatywa budowlana nie jest niezgodna z obowiązującym prawem i czy spełnia wszystkie wymogi jego przepisów.


  Dzięki jego wiedzy można jednoznacznie stwierdzić, czy na wybranym terenie dozwolone jest przeprowadzenie określonej inwestycji, oraz w razie potrzeby zmienić plan budowy tak, aby dopasować go do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonego dla danej okolicy.

  Co należy do obowiązków radcy prawnego prawa budowlanego?

  Do głównych zadań radcy prawnego zajmującego się prawem budowlanym należy także kontrola umowy o roboty budowlane. W zakres obowiązków specjalisty wchodzi przede wszystkim sprawdzenie, czy umowa nie zawiera niedozwolonych klauzul, zwanych prawnie klauzulami abuzywnymi.


  Są to zapisy wprowadzane przez deweloperów i firmy budowlane. Mogą one stanowić na przykład, że deweloper może opóźnić budowę lub moment wydania nieruchomości lub wprowadzić ograniczenia dla klienta w odmowie podpisania protokołu jej odbioru.


  Są to jednak zapisy nielegalne z punktu widzenia kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Oficjalne rejestry klauzul abuzywnych od lat są aktualizowane poprzez odpowiednie zapisy, które mają na celu ochronę konsumentów w takich przypadkach.

  case-law-677940_1280 2