Odpoczynek w pracy. Co wiesz o przerwach?

 • break-18987_640

  Pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy o pracę przez co najmniej 6 godzin dziennie, mają prawo do co najmniej 15 minutowej przerwy. Kto może liczyć na dłuższe pauzy od pracy? Co warto wiedzieć o przerwach na odpoczynek w trakcie świadczenia pracy?
  Każdy zatrudniony świadczący pracę w dobowym wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin, ma prawo do co najmniej 15 minutowej przerwy. Czas tej przerwy jest wliczany do czasu pracy. Oznacza to, że pracownikowi należy się wynagrodzenie za tę przerwę.
  Pracodawca może też zdecydować się na wprowadzenie jednej przerwy w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Taka pauza od świadczenia pracy nie jest wliczana do czasu pracy i trzeba przyznać, że popularna jest głównie wśród pracodawców współpracujących z firmami z Europy Zachodniej. W tym czasie pracownik może spożyć posiłek lub załatwić swoje osobiste sprawy na mieście. Przerwy Twojego pracownika.

  Na wprowadzenie 60 minutowej przerwy decydują się głównie właściciele tych firm, które współpracują z zagranicznymi partnerami. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw np. z Zachodu Europy polega na tym, że pracownik może liczyć na jedną dłuższą przerwę w godzinach pracy, ale za to nierzadko spędza w firmie wieczory. Podmioty współpracujące z zagranicznymi przedsiębiorstwami, które nie zdecydowały się na wprowadzenie długiej przerwy, najczęściej mają problem z komunikacją i zorganizowaniem pracy. Z tego właśnie względu taką pauzę w czasie pracy można spotkać głównie w firmach koncentrujących się na współpracy z zagranicznymi podmiotami.

  coffee-break-1291381_640
  people-1209916_640

  Dla kogo dłuższe przerwy?
  Ustawodawca przewidział również dłuższe (niż wspomniane wyżej 15 minutowe) przerwy dla niektórych grup pracowników. Dłuższa przerwa przysługuje np. pracownicy karmiącej dziecko piersią. W zależności od ilości karmionych dzieci, długość dwóch przerw wynosi:
  po 30 minut każda na jedno dziecko,
  po 45 minut każda na więcej niż 1 dziecko.
  Jeżeli pracownica złoży stosowny wniosek, przerwy mogą być udzielane jej łącznie (wówczas może opuszczać zakład pracy szybciej lub przychodzić do pracy godzinę później). Warto przy tym dodać, że dotyczy to wyłącznie tych kobiet karmiących, które zatrudnione są w pełnym wymiarze godzin. Jeżeli pracownica pracuje poniżej 6 godzin, ma prawo do 1 przerwy na karmienie. Prawa do przerwy na karmienie nie ma pracownica, której czas pracy jest krótszy niż 4 godziny.

  Prawo do odpoczynku dobowego
  Poza przerwami w pracy, pracownicy mają również prawo do wypoczynku – dobowego i tygodniowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku. W praktyce oznacza to, że pracownik może świadczyć pracę na rzecz swojego pracodawcy maksymalnie przez 13 godzin na dobę.
  Od powyższej zasady istnieją wyjątki. Dobowy odpoczynek może zostać skrócony, ale jest to możliwe tylko w niektórych sytuacjach, np. gdy konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej czy niezbędne jest usunięcie awarii. Dobowy odpoczynek może być też skrócony w stosunku do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy firmą.
  Odpoczynek tygodniowy
  Poza odpoczynkiem dobowym, pracodawca musi zapewnić swoim podwładnym również odpoczynek tygodniowy. Ten powinien wynosić co najmniej 35 godzin, w tym co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Odpoczynek tygodniowy może ulec skróceniu, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pracownik przechodzi na inną zmianę. W takiej sytuacji konieczne jest jednak zagwarantowanie podwładnemu przynajmniej 24 godzin wypoczynku.

  rest-52495_640