Czy organizacja stażu w firmie to dobry pomysł?

 • Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników doskonale wiedzą, jak trudne jest znalezienie rzetelnej i posiadającej odpowiednie kwalifikacje osoby. Ponieważ zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę silnie wiąże pracodawcę z pracownikiem, rozwiązaniem może być zorganizowanie w firmie stażu.
  Z punktu widzenia przedsiębiorcy zorganizowanie w zakładzie pracy stażu może być dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na sprawdzenie w praktyce umiejętności potencjalnego pracownika. Również ten osiąga korzyści – poznaje np. strukturę organizacyjną firmy i kulturę pracy, dzięki czemu może zdecydować, czy jest zainteresowany nawiązaniem stałej współpracy.
  Organizacja stażu nie jest skomplikowana i nie musi wiązać się z kosztami. Dużo zależy, czy przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Jeżeli tak, może liczyć na to, że stypendium przysługujące stażyście będzie wypłacał nie on, ale właściwy Urząd Pracy. W jaki sposób zorganizować staż w firmie? Polecamy artykuł: Stażysta-zdobądź dobrego pracownika!.

  computer-1185567_640
  workplace-1245776_640

  Czym jest staż zawodowy?
  Przez staż należy rozumieć formę nauki, polegającą na zdobywaniu przez zainteresowaną osobę konkretnych umiejętności. Zgodnie z przepisami, staż może mieć formę płatną lub bezpłatną. Jeżeli pracodawca decyduje się na współpracę z urzędem pracy, stażysta skierowany do danego zakładu pracy ma prawo zarówno do wynagrodzenia (stypendium – wypłacane przez urząd pracy), jak i dni wolnych (dokładniej 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu).   Stażysta może odbywać staż w zakładzie pracy również bezpłatnie. Takie rozwiązanie jest praktykowane np. przez pracodawców zainteresowanych sprawdzeniem umiejętności poszczególnych kandydatów. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o stażu płatnym czy bezpłatnym, warto wiedzieć, że maksymalnie może on trwać 12 miesięcy. Pracodawca musi też pamiętać, że liczba stażystów nie może przekroczyć liczby zatrudnionych w firmie pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).

  Organizacja stażu w praktyce
  Przedsiębiorca zainteresowany zorganizowaniem stażu w swoim zakładzie pracy powinien pamiętać, że najłatwiej będzie mu to zrobić, współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy. Konieczne będzie złożenie stosownego wniosku, na podstawie którego do pracodawcy zostanie skierowany stażysta. Podmiot zainteresowany przyjęciem stażysty będzie też zobowiązany do podpisania stosownej umowy ze starostą.  Jakie informacje muszą znaleźć się we wniosku składanym przez pracodawcę? Poza jego danymi konieczne jest wskazanie danych osobowych, wykształcenia i stanowiska zajmowanego przez przyszłego opiekuna stażysty. Niezbędne jest też określenie długości trwania stażu i liczby przewidywanych miejsca dla stażystów. Przedsiębiorca jest też zobowiązany do wskazania zadań, jakie będzie wykonywał stażysta. Czytaj: Stażysta bez pensji, ale zyskuje doświadczenie.

  brainstorming-441010_640
  computer-1185637_640

  Bez umowy ze stażystą
  Jeżeli pracodawca decyduje się na stworzenie stanowiska dla stażysty i nawiąże współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, to nie będzie zobowiązany do podpisania odrębnej umowy z zainteresowanym kandydatem.


  Przyszły stażysta będzie musiał podpisać umowę wyłącznie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy i na jej podstawie zostanie skierowany do odbycia stażu w danej firmie.  Podpisanie umowy o staż następuje między zainteresowanymi podmiotami, czyli przedsiębiorcą a starostą.

  Dokument podpisywany przez strony musi zawierać pulę informacji, wśród których najważniejszymi są: dane osobowe osoby bezrobotnej, która będzie odbywać staż, dane jego opiekuna oraz daty – rozpoczęcia i zakończenia stażu.  Co po stażu?
  Przedsiębiorca nie ma obowiązku – po zakończeniu przez stażystę stażu – zatrudnić go. Choć taka sytuacja jest pożądana, nie jest obowiązkiem pracodawcy. W praktyce zatem zainteresowane podmioty mogą rozstać się po okresie stażu. Pracodawca – niezależnie od tego, czy zdecyduje się na zatrudnienie stażysty, czy nie – będzie zobowiązany do wręczenia mu zaświadczenia, stwierdzającego odbywanie przez niego stażu.

  coffee-break-1177540_640