Palenie: Początkujący coraz młodsi

 • Rozpoczynający palenie jeszcze młodsi

  Coraz mniej młodych ludzi zaczyna palić. Ale ci, którzy uzależniają się od papierosów, są teraz znacznie młodsi niż kiedyś: w latach 70. i 80. XX wieku zaczynały palić głównie osoby w wieku od 16 do 20 lat, w latach 2000-2010 wielu nastolatków w wieku od 11 do 15 lat po raz pierwszy sięgnęło do papierosa, co było przerażające.


  Do takiego wniosku doszedł zespół międzynarodowych naukowców, który ocenił dane z kilku europejskich badań zdrowotnych z ostatnich dziesięcioleci. Od 1990 roku wskaźniki wzrosły zauważalnie we wczesnym okresie dojrzewania, szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie w 2005 roku około 40 na 1000 młodych nastolatków zaczynało palić każdego roku. W przypadku dziewcząt tendencja ta jest jeszcze wyraźniejsza niż u chłopców.

  girl-smoke-cigarette-2198839_640
  non-smoking-2497308_640

  Badania wśród 17 krajów europejskich

  "Niedopuszczalnie wysoki odsetek palaczy wśród nastolatków i spadek wieku od 1990 roku sugerują, że większość krajów europejskich powinna wzmóc środki antynikotynowe, aby dotrzeć do najmłodszych" - mówi Alessandro Marcon z Uniwersytetu w Veronie. Marcon i jego koledzy przeanalizowali dane z sześciu dużych badań, w których uczestniczyło łącznie 119 104 uczestników z 17 krajów europejskich.


  Wolontariusze odpowiadali między innymi na pytania dotyczące palenia, na przykład "Czy jesteś palaczem?" lub "Ile lat miałeś, kiedy zacząłeś palić?". Naukowcy ocenili wszystkie zebrane informacje według różnych parametrów, w tym według grupy wiekowej (od 11 do 15 lat, od 16 do 20 lat i od 21 do 35 lat), według płci i regionu (północna, wschodnia, południowa i zachodnia Europa). Ustalili, na różne lata, płeć i grupy wiekowe, ilu z 1000 respondentów rozpoczęło palenie w ciągu roku.

  Dobre i złe wieści

  Przed 1970 r. młodzi mężczyźni najczęściej zaczynali palić w wieku 18 lat, a młode kobiety w wieku 19 lat. W wielu regionach odsetek osób palących w wieku od 16 do 20 lat w latach 70. wynosił ponad 110 na 1000 mężczyzn i ponad 100 na 1000 kobiet rocznie. Dobra wiadomość: od tego czasu liczba osób palących w tej grupie wiekowej znacznie się zmniejszyła. Wskaźnik ten był najniższy pod koniec roku 2000, gdzie w Europie Północnej odnotowano tylko 20 nowych palaczy na 1000 osób rocznie.  W innych częściach Europy wskaźnik ten był nadal stosunkowo wysoki od 40 do 80 na 1000 osób. 


  Złe wieści: Od około 1990 roku zauważalnie wzrosła liczba nowych palaczy wśród osób w wieku od 11 do 15 lat, z wyjątkiem chłopców w północnej Europie. Trend ten był najsilniejszy u dziewczynek w Europie Zachodniej, gdzie w 2005 r. 40 na 1000 rozpoczęło palenie.

  smoking-2076811_640
  smoking-1111975_640

  Rozszerzenie kampanii antynikotynowych

  Nawiasem mówiąc, tylko nieliczni zaczynają palić w wieku od 21 do 35 lat. Wskaźnik ten jest względnie stabilny w tej grupie wiekowej przez dziesięciolecia i wynosi mniej niż 20 na 1000 osób rocznie. Zwłaszcza sytuacja dziewcząt w Europie Zachodniej zasługuje na uwagę - twierdzą autorzy. Ponieważ w tym przypadku odsetek osób w wieku od 11 do 15 lat dorównuje 16-20-latkom.


  Państwa muszą rozszerzyć kampanie antynikotynowe skierowane do nastolatków. Szczególnie odpowiednimi środkami są podwyżki cen, surowsze przepisy dotyczące sprzedaży dla nieletnich, neutralne opakowanie bez etykiety marki i zakaz reklamy. "Również wykorzystanie kampanii internetowych i mediów społecznościowych" - pisze Marcon i jego współpracownicy - "mogłoby być wartościową strategią docierania do dzieci".