Plan urlopowy w Twoim zakładzie pracy

 • pool-690034_640

  Choć do wakacji jeszcze sporo czasu, pracodawcy powinni już teraz pomyśleć o sporządzeniu planu urlopowego. Dzięki niemu możliwe jest zaplanowanie wypoczynku poszczególnych pracowników i jednocześnie zorganizowanie pracy w taki sposób, by nie ucierpiała firma i kontrahenci.

  Jednym z podstawowych uprawnień pracowników jest prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. By zapewnić podwładnemu możliwość skorzystania z takiego właśnie odpoczynku, warto – odpowiednio wcześniej – pomyśleć o ułożeniu planu urlopowego. Taki pozwoli na zaplanowanie sezonu urlopowego.

  Pracodawcy powinni pamiętać, że nie zawsze mają obowiązek tworzenia planów urlopowych. Co do zasady takiego tworzyć nie muszą przedsiębiorcy, w których firmach nie istnieje zakładowa organizacja związkowa. Z organizacyjnego punktu widzenia sporządzenie planu jest pożądane, bo pozwala np. na zaplanowanie zastępstw. Polecamy artykuł: Co musisz wiedzieć o planach urlopowych?

  Co musi znaleźć się w planie urlopowym?

  Gdy mowa o planie urlopowym, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. W każdym takim powinny znaleźć się konkretne informacje. Poza urlopem bieżącym, niezbędne jest umieszczenie dodatkowych danych, np. o urlopie zaległym czy dodatkowym, przysługującym poszczególnym pracownikom na podstawie przepisów szczególnych.

  Czego nie trzeba uwzględniać w planach urlopowych? Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma prawo do urlopu na żądanie w wysokości 4 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jeżeli nie wykorzysta on przysługujących mu dni, urlop na żądanie „zamienia” się na zwykły urlop wypoczynkowy. W praktyce jednak tych dni nie należy uwzględniać w przygotowanym planie urlopowym, gdyż pracodawca nie może wiedzieć, czy jego podwładny skorzysta, czy nie skorzysta z urlopu na żądanie. Czytaj: Czy plan urlopów jest wiążący?

  accessories-84528_640
  guitarist-407212_640

  O czym pamiętać przy sporządzaniu planu urlopowego?

  Pracodawca chcący sporządzić plan urlopowy, powinien pamiętać o zasadach wymienionych w Kodeksie pracy. Ponieważ urlop musi być nieprzerwany, przynajmniej jedna jego część powinna trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych. Niezbędne jest też, by pracownik złożył stosowny wniosek o udzielenie mu dni wolnych tytułem urlopu wypoczynkowego.

  Przy sporządzaniu planu urlopów nie można zapomnieć o pracownikach podejmujących pracę po raz pierwszy. Takie osoby – w pierwszym roku pracy – uzyskują urlop w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, jaki będzie przysługiwał im po przepracowaniu całego roku. W praktyce mogą oni wnioskować o przysługujące im dni po każdym miesiącu, mogą również w okresie wakacyjnym wybrać więcej dni.

  Wnioski pracowników a plan urlopowy

  Zasadniczo to pracodawca tworzy plan urlopowy. Ten fakt nie oznacza jednak, że nie powinien on uwzględnić wniosków swoich podwładnych. Nie zawsze będzie to możliwe. W sytuacji, gdy np. kilku pracowników wnioskuje o udzielenie urlopu w tym samym terminie, a wydanie zgody na urlop wszystkim jednocześnie mogłoby spowodować, że w firmie zabraknie specjalistów, najlepsza jest rozmowa z podwładnymi i wspólne ustalenie terminów wypoczynków zatrudnionych. Patrz artykuł: O czym trzeba pamiętać tworząc plan urlopów?.

  Ułożenie planu urlopowego nie tylko sprawia, że pracodawca wie, kiedy będą potrzebni pracownicy, lecz także ma możliwość przygotować się w inny sposób niż codziennie rozplanować zadania dla poszczególnych podwładnych. Dzięki temu firma nie ma problemów z brakami kadrowymi, a nieobecność pracowników nie powoduje np. opóźnień w wykonaniu poszczególnych zadań.

  boat-1245822_640
  boat-1245822_640

  Kiedy korekty w planie?

  Nie można wykluczyć zaistnienia sytuacji, zmuszających pracodawcę do skorygowania planu urlopowego. Kiedy pojawia się taka konieczność? Przykładem może być choroba pracownika w czasie urlopu. Wówczas, zgodnie z przepisami prawa pracy, następuje przerwanie urlopu wypoczynkowego, a pracodawca powinien ustalić ze swoim podwładnym nowy termin udzielenia mu dni wolnych.

  Korekta może wynikać również z powodów leżących po stronie pracodawcy. Jeżeli okaże się, że w firmie potrzebny jest pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym, to pracodawca ma możliwość przerwać mu urlop wypoczynkowy. Również wówczas niezbędne jest dokonanie korekty w planie urlopowym.