Kto może skorzystać z pomocy de minimis?

 • business-people-1572059_640

  Pomoc de minimis skierowana jest do przedsiębiorców i stanowi szczególne wsparcie udzielane przez państwo. Zgodnie z aktualnymi przepisami, nie jest to pomoc publiczna i nie powoduje ona zakłócenia konkurencyjności. Kiedy przedsiębiorca może starać się o pomoc de minimis?
  Zasady udzielania i korzystania z pomocy de minimis przez osoby prowadzące działalność gospodarczą znaleźć można w różnych aktach. Poza rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, informacje o niej znaleźć można również w Ordynacji podatkowej czy rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis. Z punktu widzenia przedsiębiorców ważne powinno być to, że pomoc de minimis jest dostępna dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą.

  Co powinien wiedzieć każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników?
  Na czym polega udzielenie pomocy de minimis?
  Pomoc de minimis, jako szczególne wsparcie przewidziane dla przedsiębiorców, polega przede wszystkim na możliwości np. odroczenia płatności podatku lub rozłożenia należności podatkowych na raty. Znacznie rzadziej przedsiębiorcy mogą skorzystać z umorzenia zaległości – tu konieczne jest spełnienie szeregu formalności.
  W każdy przypadku udzielenie pomocy de minimis jest możliwe tylko wtedy, gdy mowa o ważnym interesie samego przedsiębiorcy lub interesie publicznym. W praktyce zatem podmiot zainteresowany musi udowodnić, że otrzymanie przez niego pomocy jest niezbędne np. do jego dalszego funkcjonowania na rynku i zapewnieniu miejsc pracy już zatrudnionym pracownikom.

  entrepreneur-593358_640
  entrepreneur-593371_640

  Czy pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele?
  Przedsiębiorca musi spełnić warunki
  Warto zauważyć, że skorzystanie z pomocy de minimis przez przedsiębiorcę może być dla niego bardzo korzystne. Aby jednak otrzymać takie wsparcie, konieczne jest dokładne zaprezentowanie swojej aktualnej sytuacji, głównie pod kątem finansowym. Jednocześnie, co należy podkreślić, uzyskanie pomocy de minimis jest obwarowane stosunkowo najmniejszą ilością warunków do spełniania. Podstawowym jest oczywiście konieczność wykazania zaistnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Ponadto, przedsiębiorca nie mógł już wcześniej wyczerpać dopuszczalnego limitu pomocy. Ten punkt jest o tyle ważny, że w innym przypadku można mówić o zakłóceniu konkurencyjności poszczególnych podmiotów działających na rynku pracy.

  Czy przepisy przewidują możliwość przyznawania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie wszystkich podatków?
  Kiedy firma jest na skraju bankructwa…
  Przedsiębiorca może starać się o pomoc de minimis, choć należy pamiętać, że nie zawsze taką otrzyma. Pamiętać trzeba o tzw. podmiotach zagrożonych. Według Komisji Europejskiej przyznanie pomocy takim podmiotom jest bezcelowe, gdyż pozyskane środki i tak nie mogą im pomóc w powstrzymaniu dalszych strat, jakie przedsiębiorstwo odnotowuje. Ingerencja państwa, w takim przypadku, nie pomogłaby przedsiębiorstwu i jednocześnie mogłaby spowodować, że wsparcia nie otrzyma inna firma.
  Do podmiotów zagrożonych, według wytycznych Komisji Europejskiej, zalicza się m.in. spółki z o.o., których połowa zarejestrowanego kapitału został utracona, zaś aż 1/4 kapitału została utracona w ostatnich 12 miesiącach funkcjonowania spółki na rynku.

  office-1081807_640
  write-593333_640

  O ile można się starać?
  Kwota pomocy de minimis jest ograniczona. Ponieważ wnioskować mogą o nią wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, maksymalna pomoc przyznana firmie nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro w okresie trzech lat budżetowych. Odstępstwem od powyższej reguły jest pomoc skierowana dla podmiotów działających w branży transportowej. Tacy przedsiębiorcy nie mogą ubiegać się o więcej niż 100 tys. euro w ciągu trzech lat budżetowych. W przepisach można znaleźć również informacje o branżach, które nie mogą liczyć na pomoc de minimis.