Pora roku wpływa na myślenie starszych ludzi

 • Zdolności kognitywne zależne od pory roku

  Toronto (Kanada) - Zdolności kognitywne osób starszych zmieniają się w ciągu roku: pod koniec lata i wczesną jesienią wyniki testów neuropsychologicznych u zdrowych osób i u pacjentów z chorobą Alzheimera są znacznie lepsze niż zimą i wiosną.


  Odnotowano również odpowiednie różnice dla specyficznych aktywności genów w komórkach mózgowych jak i zawartości peptydu amyloidu w płynie rdzeniowym, który jest cechą diagnostyczną choroby Alzheimera. Związki te są ważne dla diagnostyki Alzheimera, a nieznane przyczyny mogą dostarczyć dowodów na nowe metody leczenia.

  woman-3186741_640
  dependent-100343_640

  Nowe możliwości terapii Alzheimera

   "Zrozumienie mechanizmów leżących u podłoża sezonowego wpływu na wydajność poznawczą otwiera nowe możliwości terapii Alzheimera" - pisze Andrew Lim z Uniwersytetu w Toronto i jego współpracownicy. Naukowcy wykorzystali dane z pięciu badań z Kanady, Francji i Stanów Zjednoczonych, w których uczestniczyło łącznie 3 353 osób mających ponad 60 lat. Dzięki standaryzowanym procedurom ustalono zdolność koncentracji i zdolności umysłowe mężczyzn i kobiet.


  Od 321 ochotników badano próbki płynu mózgowo-rdzeniowego pod względem beta-amyloidu 42, białka odpowiedzialnego za typowe dla choroby złogi w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Wśród 507 z 1410 zmarłych uczestników badacze analizowali aktywność niektórych genów w korze przedczołowej, regionie mózgu istotnym dla sprawności poznawczej.

  Związek między wynikami a sezonem

  Zarówno dla osób zdrowych, jak i osób z łagodnym upośledzeniem funkcji poznawczych lub z udowodnioną demencją Alzheimera, istniała silna korelacja między potencjałem umysłowym a sezonem badania. W okresie przejściowym między latem a jesienią zmierzone zdolności poznawcze osiągnęły wartości maksymalne.


  Różnica w stosunku do najniższych wartości rocznych była tak duża, jak średni spadek zdolności umysłowych poprzez normalne starzenie się w ciągu 4,8 roku.Ponadto kryteria diagnostyczne łagodnej i ciężkiej postaci demencji były o 30% bardziej wyraźne zimą i wiosną niż latem i jesienią. Niektóre z genów tkanki mózgowej zaangażowanych w funkcje poznawcze wykazały równoległą czasową zmianę ich aktywności. 

  old-people-275319_640
  old-people-616718_640

  Środki przeciwdziałające spadkowi zdolności umysłowych

  W ocenie statystycznej uwzględniono możliwe czynniki wpływające, takie jak zaburzenia depresyjne, długość snu i zakres aktywności fizycznej badanych osób.Kiedy jest jasne, które czynniki sezonowe powodują wzrost lub spadek wydajności mózgu, być może uda się opracować środki przeciwdziałające spadkowi zdolności umysłowych.


  Należy zatem przyjrzeć się bliżej wpływom środowiska, takim jak światło i temperatura, a także dostosowanemu do danej pory roku zachowaniu, zmieniającej się diecie lub zmianie metabolizmu. Różnice w poziomach testosteronu, melatoniny lub witaminy D w ciągu roku również mogą odgrywać ważną rolę.