Pozytywne nastawienie do starości zmniejsza ryzyko demencji

 • Pozytywne myślenie zmniejsza poziom stresu

  New Haven (USA) - niektórzy boją się starości, inni dostrzegają także jej pozytywne aspekty. Wydaje się, że taki optymizm zapewnia pewną ochronę przed demencją, jak twierdzą obecnie amerykańscy badacze.


  Nawet genetycznie predysponowani uczestnicy badań, jeśli wykazywali pozytywne nastawienie do swojego wieku, mieli tylko około połowę ryzyka demencji tak jak pesymiści z takim samym nastawieniem. Pozytywne nastawienie do zbliżającej się ostatniej fazy życia może zmniejszyć poziom stresu, a tym samym przeciwdziałać zaburzeniom poznawczym.

  girl-1722402_640
  to-each-other-2819241_640

  Przeciw negatywnemu wizerunkowi starości

  " Stwierdziliśmy, że pozytywne nastawienie do wieku może zmniejszyć zwiększone ryzyko demencji ze względu na silny czynnik genetyczny." - mówi Becca Levy z New Haven's Yale School of Public Health. Ustalenia te przemawiają za kampanią zdrowotną przeciwko negatywnemu wizerunkowi starości, ponieważ jest ona często pokazywana w społeczeństwie.


  Wiadomo, że nosiciele wariantu genu APOE4 są bardziej podatni na rozwój choroby Alzheimera niż inni ludzie. Ale dlaczego około połowa z tych genetycznie predysponowanych osób nie zachoruje, nie jest znana. Możliwym wyjaśnieniem byłoby inne podejście do wieku.

  Przeprowadzone badania

  W badaniu wzięło udział 4765 mężczyzn i kobiet z reprezentatywnej grupy Amerykanów, którzy mieli co najmniej po 60 lat i średnio 72 lata. Wydajność pamięci i umiejętności matematyczne były sprawdzane co dwa lata. Na początku badania żaden z petentów nie wykazywał objawów demencji. U 26% badanych wykryto gen APOE4.


  Aby określić stosunek do starości, każdy uczestnik musiał ocenić różne stwierdzenia jako mniej lub bardziej trafne, na przykład: "Im starszym się staję, tym bardziej czuję się bezużyteczny". Czynnikami mającymi wpływ na ocenę statystyczną były wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, używanie tytoniu jak i choroby, takie jak depresja, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe.

  old-people-753591_640
  grandparents-1054311_640

  Wyniki badań

  W ciągu czterech lat u wszystkich badanych z pozytywnym nastawieniem do wieku ryzyko demencji wynosiło 2,6%, dla pesymistów było to 4,6%. W grupie osób z predyspozycjami genetycznymi różnica była jeszcze większa i wynosiła 2,7% w porównaniu z 6,1%.


  W przypadku związku przyczynowego oznaczałoby to, że nawet nosiciele genu APOE4 mogliby znacznie zmniejszyć swoje zwiększone ryzyko choroby poprzez optymistyczne podejście do starości. Naukowcy wątpią w istnienie odwrotnej przyczynowości, tj. w to, czy pojawienie się demencji ma negatywny wpływ na stosunek do starości.

  Promowanie pozytywnego nastawienia do starości

  Z jednej strony dlatego, że taka postawa była testowana co najmniej dwa lata przed rozpoznaniem demencji. Z drugiej strony, ponieważ w ocenie wzięto pod uwagę indywidualną sprawność umysłową określoną na początku.


  Istnieją również dowody na to, że negatywne nastawienie do starości zwiększa reakcje stresowe, które wpływają na pamięć. Naukowcy uważają zatem, że można poprawić wyniki poznawcze i zmniejszyć ryzyko demencji poprzez środki promujące pozytywne nastawienie do starości.

  smiley-2979107_640