Skierowania NFZ – terminy ważności, kiedy są wymagane

 • Termin ważności skierowań

  Skierowania NFZ ważne są zależnie od przeznaczenia, dwa tygodnie do szpitala psychiatrycznego, miesiąc na rehabilitację leczniczą, półtorej roku do sanatorium.


  Skierowania NFZ do poradni specjalistycznej, bądź skierowania do szpitala, nie mają określonej daty wygaśnięcia, jednak lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odnowienia informacji na temat pacjenta, w celu weryfikacji przyczyny skierowania.  Kiedy skierowania są wymagane

  W przypadku, kiedy choroba jest leczona przez dłuższy okres czasu, odnawianie skierowania nie jest wymagane. Również w przypadku schorzeń przewlekłych, jeżeli po wyzdrowieniu, pacjent wróci do lekarza pierwszego kontaktu, skierowanie również nie jest wymagane.


  Podobnie w przypadku regularnego odwiedzania lekarza specjalisty, wielokrotne okazywanie skierowania nie jest potrzebne.

  alchemy-436580_640
  office-889884_640

  Co zrobić, gdy pominie się wizytę

  Skierowania NFZ muszą być dostarczone w oryginale, do placówki uzdrowiskowej w czasie 14 dni roboczych, liczonych od momentu wpisania pacjenta na listę osób oczekujących, w przeciwnym razie pacjent może zostać skreślony. W przypadku, gdy pacjent nie pojawi się na umówionej wizycie, jego dane zostają wykreślone z listy, a oryginał skierowania, jest mu zwracany.


  Wyjątek stanowi przypadek, w którym pacjent udowodni, że pojawienie się na wizycie było niemożliwe z przyczyny wystąpienia siły wyższej. Pacjent winien jest zgłosić się w najszybszym możliwym terminie, od zakończenia przyczyny niepojawienia się, nie później niż po 7 dniach. Od pacjenta wymaga się w takim przypadku dostarczenia wniosku uzasadniającego niepojawienie się na wizycie.

  Kiedy skierowania nie są wymagane

  Skierowania NFZ nie są wymagane w przypadku wizyt u dentysty, ginekologa, psychiatry, onkologa, wenerologa. Skierowania NFZ nie są wymagane od grup uprzywilejowanych, do których należą kombatanci, inwalidzi wojskowi, osoby niewidome w wyniku działań wojennych,  żołnierze i weterani leczący urazy nabyte w służbie poza granicami państwa, chorzy na gruźlicę, zakażeni HIV, alkoholicy lub narkomani w trakcie trwania terapii odwykowej. Skierowanie nie jest też wymagane w stanach nagłych pacjentów.  Kto może się ubiegać o bezpłatne badania

  Każda osoba może się ubiegać o bezpłatne badania diagnostyczne, na podstawie wystawionego przez lekarza skierowania na badanie. Badania, do których pacjent ma prawo to m.in. próby wątrobowe, EKG w spoczynku, rentgen kręgosłupa i klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, czy badania wymazu z gardła, moczu lub kału.


  Pacjent, który leczy się u lekarza specjalisty, kierowany jest na wyznaczone badania, w wybranej przez lekarza placówce. Jednak pacjent może zmienić miejsce wykonania badania, na wybrany przez siebie zakład, który również ma podpisaną umowę z NFZ.

  medical-1287312_640
  massage-therapy-1612308_640

  Skierowania NFZ na leczenie uzdrowiskowe dorosłych

  Osoby pragnące ubiegać się o wyjazd do sanatorium, powinny mieć dołączone do skierowania, aktualne badania krwi OB i morfologię, badanie serca EKG, rentgen klatki piersiowej i badanie moczu. Miejsce pobytu, wraz z pozostałymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, wyznacza lekarz specjalista.


  Leczenie uzdrowiskowe,  odbywa się na jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich polega na tym, że pacjent udaje się na odbywane zabiegi ze swojego miejsca zamieszkania. Leczenie to trwa od 6 do 18 dni. Drugi sposób polega na zakwaterowaniu pacjenta w sanatorium.

  Warunki pobytu dorosłych na podstawie skierowania NFZ

  Pacjent, któremu przysługuje leczenie w ramach skierowania NFZ, uprawniony jest do nieodpłatnego pobytu w szpitalu uzdrowiskowym przez trzy tygodnie, na który otrzymuje od lekarza zwolnienie z pracy. Inaczej wygląda sytuacja z sanatorium uzdrowiskowym, którego koszty pacjent powinien częściowo pokryć z własnej kieszeni.


  Zwolnienie lekarskie nie jest przyznawane pacjentom, którzy wybierają się do sanatorium, na taki wyjazd należy wziąć trzy tygodniowy urlop. Rehabilitacja uzdrowiskowa odbywa się na podobnych zasadach, jak leczenie uzdrowiskowe, z tą tylko różnicą, że trwa nie trzy, a cztery tygodnie.

  oil-1205635_640
  towel-759980_640

  Wymagania i koszty związane z wyjazdem

  Pacjentom, którzy ubiegają się o leczenie uzdrowiskowe, zaleca się wyjazd w ramach skierowania NFZ nie częściej niż co półtorej roku. Ostateczna decyzja o częstotliwości wyjazdów na leczenie, należy do lekarza specjalisty. Należy pamiętać, że pacjent, który ubiega się o leczenie uzdrowiskowe, powinien być sprawny i samodzielny.


  Warto też pamiętać o tym, że pacjent ponosi koszty z własnej kieszeni za dojazd do sanatorium, bądź szpitala uzdrowiskowego, pobyt opiekuna, zabiegi dodatkowe, z których pacjent korzysta, a które nie dotyczą schorzenia z którego powodu odbywa leczenie, jak również opłatę klimatyczną, czy wyżywienie w niektórych przypadkach.

  Co zrobić, kiedy termin nie odpowiada

  Pacjent, który wybiera się na leczenie uzdrowiskowe w ramach skierowania NFZ, musi być przygotowany na to, że wszelkie decyzje dotyczące kuracji należą do Narodowego Funduszu Zdrowia, lub lekarza specjalisty, który wydaje skierowanie. Dotyczy to miejsca, w którym pacjent odbywać będzie kurację, jak również terminu, w którym pacjent zobowiązany jest wyjechać, a który jest ujawniony na czternaście dni przed wyjazdem.


  Termin wyjazdu znany jest choremu dość późno, dlatego może się wydarzyć, że nie będzie on mógł pojechać na leczenie uzdrowiskowe. W takiej sytuacji pacjent ma prawo do rezygnacji z dofinansowania na leczenie, o czym musi zawiadomić Narodowy Fundusz Zdrowia i odesłać skierowanie. Ważne jest, aby udokumentować powód rezygnacji.

  finnish-sauna-776997_640
  skierowania nfz

  Odwołania i ponowna weryfikacja

  Skierowania NFZ mogą zostać uznane, lub nie. Jeżeli zdarzyłoby się, że dofinansowanie do leczenia uzdrowiskowego nie zostanie przyznane, pacjent otrzymuje pismo z informacją o zaistniałej sytuacji, jak również o jej przyczynach. Osoba ubiegająca się o środki na leczenie, w przypadku braku akceptacji na dofinansowanie, nie ma możliwości odwołania od decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia.


  Brak akceptacji na leczenie uzdrowiskowe, może nastąpić tylko z powodów medycznych. Przepełnienie sanatorium, nie jest powodem do dyskwalifikacji chorego, w takiej sytuacji następuje przesunięcie terminu wizyty chorego w placówce leczniczej.


  Istnieje prawdopodobieństwo sytuacji, w której chory pomimo otrzymania skierowania NFZ, nie odbywa leczenia w ciągu półtorej roku od jego wystawienia. Skierowanie takiej osoby, powinno być zweryfikowane przez lekarza w ciągu 30 dni. W przypadku, gdyby osoba ta, nadal kwalifikowała się do odbycia leczenia, Narodowy Fundusz Zdrowia poddaje skierowanie ponownej weryfikacji.


  Pozytywna weryfikacja skierowania skutkuje pozostaniem pacjenta na liście oczekujących bez utraty swojej pozycji. Procedura ponownej weryfikacji obowiązuje nadal, w przypadku gdyby ponownie miała miejsce opisana sytuacja po kolejnych 18 miesiącach.