SMK – System Monitorowania Kształcenia – instrukcja

 • Zakładanie konta w systemie SMK

  Pierwszą czynnością jaką należy zrobić, to wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć "Załóż konto".


  Można też wpisać "smk" w wyszukiwarce google i wybrać pierwszą wyświetloną pozycję. 


  SMK jest jedyną stroną, na której można składać wnioski o egzamin od sesji jesiennej 2017.

  smk (1)

  Uzupełnienie danych osobowych

  Po kliknięciu "Załóż konto", pierwszym widokiem jaki pojawi się na ekranie jest formularz danych osobowych. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, jak na obrazku. 


  Aby poprawnie wpisać datę urodzenia, najlepiej kliknąć ikonę kalendarza i albo wybrać odpowiednią datę przy użyciu tej funkcjonalności, albo wybrać dowolną datę i poprawić ją poprzez klawiaturę zachowując wymagany przez system format.

  smk (2)

  Uzupełnianie adresu zamieszkania

  Poniżej pól z danymi osobowymi, znajdują się pola z adresem zamieszkania. Po uzupełnieniu pól pod nagłówkiem Adres, wystarczy kliknąć "Jak miejsce zamieszkania", aby adres korespondencyjny uzupełnił się automatycznie. 


  Poniżej należy uzupełnić jeszcze telefon i adres email. Pole "Opcjonalny identyfikator P2" można pozostawić puste.

  smk (3)

  Akceptacja oświadczenia SMK

  Należy kliknąć w obydwa kwadraty, aby zaakceptować zasady zakładania konta w SMK. Następnie należy nacisnąć "Złóż wniosek o założenie konta".


  smk (4)

  Informacja zwrotna

  Po kliknięciu "Złóż wniosek o założenie konta", pojawi się informacja zwrotna od systemu, informująca o tym, że zakładanie konta zostało ukończone sukcesem.


  Należy teraz sprawdzić skrzynkę email, na którą powinna przyjść wiadomość z hasłem. Jeśli wiadomość nie dotarła, należy sprawdzić folder SPAM na skrzynce mailowej.

  smk (5)

  Logowanie w SMK

  Po otrzymaniu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej, można już się zalogować w SMK. Na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl/ należy kliknąć "Zaloguj w P2".

  smk (6)

  Sposób logowania w SMK

  W kolejnym wyświetlonym widoku, najlepiej kliknąć "Login/Hasło", aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności związanych z niepoprawnym działaniem systemu SMK po kliknięciu w inną opcję logowania.

  smk (7)

  Uwierzytelnienie w SMK

  W kolejnym widoku należy podać dane uwierzytelniające. Login, to adres email podany przy rejestracji. Hasło znajduje się w wiadomości, którą lekarz otrzymał na skrzynkę poczty elektronicznej.

  smk (8)

  Nowy wniosek o egzamin LEK

  Po zalogowaniu do systemu, widać dwie opcje: "Mój profil" i "Wnioski o modyfikację uprawnień". Należy kliknąć tą drugą ikonkę. Po kliknięciu w "Nowy wniosek o modyfikację uprawnień", należy uzupełnić brakujące dane. W polu "Grupa biznesowa" należy wybrać "lekarz / lekarz dentysta", a w polu "grupa funkcjonalna", wybrać "użytkownik". Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, należy skontaktować się z OIL, w celu potwierdzenia tożsamości i kwalifikacji.


  Po potwierdzeniu konta przez OIL należy zalogować się z powrotem na konto i kliknąć "Nowy wniosek o egzamin zawodowy". 

  smk (9)

  Wybór sesji egzaminacyjnej

  W kolejnym widoku należy wybrać sesję egzaminacyjną w której chce się zdawać egzamin, poprzez listę wyboru.

  smk (10)

  Automatycznie przepisane dane

  Dane osobowe zostaną przepisane z danych podanych przy zakładaniu konta i nie trzeba ich uzupełniać.

  smk (11)

  Dane adresowe uzupełniane automatycznie

  Również dane adresowe i kontaktowe uzupełniają się automatycznie i nie trzeba ich powtórnie podawać.

  smk (12)

  Pola obowiązkowe do uzupełnienia

  Poniżej znajdują się pola obowiązkowe, takie jak "Numer dyplomu", "Data wydania dyplomu". Data wydania jest tą najpóźniejszą datą, jaka znajduje się na dyplomie.


  Numer PWZ i numer rejestracyjny w Izbie Lekarskiej to pola nieobowiązkowe.  

  smk (13)

  Dane uczelni

  Dane dotyczące uczelni są obowiązkowe. Po wypełnieniu pól otwartych i wybraniu rodzaju uczelni z listy wyboru, należy kliknąć "Wybierz".

  smk (14)

  Wybór uczelni

  Spośród wyświetlonych uczelni, należy wybrać swoją, klikając z prawej strony w znaczek > a następnie klikając "Wybierz".

  smk (15)

  Rodzaj egzaminu

  W kolejnym widoku należy kolejno wpisać preferowane miejsce zdawania egzaminu, które może (ale nie musi) być uwzględnione przy przydzielaniu osoby do miejsca zdawania egzaminu.


  Następnie należy wybrać, czy zdaje się LEK (Lekarski Egzamin Końcowy), czy LDEK (Lekarsko Dentystyczny Egzamin Końcowy), a także język egzaminu i ilość dotychczasowych podejść.


  Pole "Samorząd" jest nieobowiązkowe i w większości przypadków należy je pominąć. 

  smk (17)

  Zapisanie wniosku

  Po kliknięciu "Zapisz", wniosek zapisze się w systemie, albo zostaną wyświetlone błędy w wypełnianiu wniosku, które należy poprawić.

  smk (18)

  Wyświetlenie listy wniosków

  Następnie należy kliknąć "Lista wniosków o egzamin zawodowy", aby móc poczynić dalsze kroki w rejestracji.

  smk (19)

  Wybranie swojego wniosku

  Należy wybrać swój wniosek klikając > a następnie wchodząc w "Szczegóły".

  smk (20)

  Wysłanie wniosku do CEM

  Po sprawdzeniu wszystkich danych, jeżeli wszystko się zgadza, należy kliknąć "Wyślij". Po tej operacji, edycja wniosku nie będzie już możliwa, więc należy się dobrze zastanowić, czy to jest właściwy moment i czy rzeczywiście, wszystkie dane się zgadzają.

  smk (21)

  Pełen sukces!

  Po wysłaniu wniosku, wyświetlony zostaje komunikat o powodzeniu, wraz z numerem konta (mikrorachunku), na które należy uiścić ewentualną opłatę. Cały proces, po opłaceniu egzaminu, jest już ukończony.


  Na stronie SMK można monitorować status swojego wniosku. Jeżeli status jest Opłacony Dopuszczony (albo Opłacony Dopuszczony - wniosek w CEM) cała procedura jest już zakończona i należy już tylko oczekiwać na zawiadomienie, które przyjdzie 2 tygodnie przed egzaminem.

  smk (22)