Kiedy stosuje się zadaniowy czas pracy?

 • Zadaniowy czas pracy pozwala na większą elastyczność pracownikowi. To on decyduje o dniach i godzinach pracy, ale musi pamiętać o ostatecznym terminie dostarczenia gotowego zlecenia swojemu przełożonemu. Kiedy sprawdza się zadaniowy czas pracy?

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem jej wykonywania, możliwe jest zastosowanie systemu zadaniowego czasu pracy. Wówczas pracodawca jest zobowiązany, po porozumieniu się ze swoim podwładnym, ustalić czas niezbędny zatrudnionemu do wykonania powierzonych mu zadań.

  cafe-768771_640
  woman-690036_640

  Przy zastosowaniu zadaniowego czasu pracy nie można zapomnieć o uwzględnieniu wymiaru czasu pracy, wynikającego z norm czasu pracy. W praktyce zatem nie zawsze możliwe jest zastosowanie zadaniowego czasu pracy – przede wszystkim muszą zachodzić przesłanki uzasadniające jego wdrożenie w zakładzie pracy. Polecamy artykuł: A może zadaniowy czas pracy?.


  Kiedy zastosować zadaniowy czas pracy?

  Pracodawca chcący wprowadzić zadaniowy czas pracy, musi pamiętać o konieczności ustalenia, czy jest to rzeczywiście konieczne. Specjaliści z zakresu pracy na łamach specjalistycznej literatury wskazują, że przesłankami do wdrożenia zadaniowego czasu pracy są np. sytuacje:

  • niemożność określenia, w którym momencie pracownik rozpocznie lub zakończy wykonywanie zadań,
  • pracownik wykonuje powierzone mu zadania poza siedzibą pracodawcy (np. pracuje w charakterze listonosza),
  • w zakładzie pracy jest wykonywana praca sezonowa,
  • pracodawca nie ma możliwości kontrolowania czasu pracy swojego podwładnego (np. pracownik jest pracownikiem naukowym).

  W każdym z powyższej wymienionych sytuacji wprowadzenie zadaniowego czasu pracy jest uzasadnione. 

  Pracownik ma prawo do odpoczynku

  Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy, nie może wykluczyć prawa osoby zatrudnionej do odpoczynku. Oznacza to, że pracodawca powinien zagwarantować swojemu podwładnemu, wykonującemu pracę w takim systemie, odpowiednią ilość wolnych godzin i dni. W jaki sposób spełnić ten warunek?


  Pracodawca rozdzielając pracę swoim podwładnym, powinien pamiętać np. o konieczności proporcjonalnego wyznaczenia zadań. W praktyce pracownik powinien otrzymać tyle zadań, ile będzie w stanie wykonać w czasie wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy, czyli w przeciętnie 8-godzinowym dniu pracy na dobę i w przeciętnie 40-godzinowym tygodniu pracy.

  business-1031754_640
  young-791849_640

  Kiedy trzeba wypłacić dodatkowe pieniądze?

  Pracodawca zapominający o powyższej zasadzie musi pamiętać, że pracownik, który nie będzie mógł zrealizować zadań w powyższych godzinach, gdyż pracy jest zbyt wiele, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Dlaczego?Gdyż w takiej sytuacji będzie on zmuszony do wykonywania zadań ponad obowiązujące go normy, czyli faktycznie będzie świadczył pracę w nadgodzinach.Z tego względu tak ważne jest, by prawidłowo określić czas niezbędny osobie zatrudnionej do rzetelnego i prawidłowego wykonania pracy. 


  Zarówno możliwość stosowania zadaniowego czasu pracy, jak i określenie ilości zadań, jakie można przydzielić pracownikowi, powinno zostać odpowiednio uregulowane. Zgodnie z art. 150 Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy należy uregulować w jednym z aktów prawa wewnętrznego, obowiązujących w zakładzie pracy (np. regulaminie pracy). Jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany np. do stworzenia regulaminu pracy, to powinien uregulować tę kwestię w umowach podpisywanych z poszczególnymi pracownikami.