mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Finanse

Czym jest saldo konta?

Czym jest saldo konta?

Konto bankowe to jedno z narzędzi, które jest bardzo potrzebne w życiu. Konto umożliwia robienie przelewów oraz ich otrzymywanie. W obecnych czasach każdy człowiek ma założone konto w banku, na które przelewane jest wynagrodzenie lub inne środki pieniężne i które pomaga zarządzać finansami.

Co to jest saldo konta bankowego?

Obecnie system bankowy jest bardzo rozbudowany, lecz zasada jego działania jest taka sama. Działanie konta polega na otrzymywaniu i przetrzymywaniu na nim środków finansowych oraz ich wydawaniu.
Znajdujące się środki na koncie są uszczuplane z każdym kolejnym przelewem wychodzącym z konta oraz po każdej wypłacie, np. z bankomatu. Saldem konta nazywa się pieniądze, którymi właściciel dysponuje w danym momencie. Oznacza to, że jeśli na konto wpłynęło 2500 zł i klient zapłacił kartą za zakupy 200 zł, wówczas saldo konta wynosi 2300 zł.
Kwota dostępnych środków na koncie nie zawsze jest saldem konta, ponieważ kiedy środki na koncie nie zostały zaksięgowane, widnieją w saldzie, ale są objęte blokadą.

Czym jest ujemne saldo konta?

Ujemne saldo konta często nazywane jest debetem, który może oznaczać, że:

  • na rachunku nie było pieniędzy lub było ich za mało, by konto mogło zostać obciążone przez bank kosztami związanymi z prowadzeniem konta,
  • właściciel konta może skorzystać z określonej sumy debetu, która wpływa na ujemne saldo konta.

Jeśli na rachunku bankowym jest ujemne saldo, wówczas wszystkie środki, jakie wpłyną na dany rachunek, będą pobierane na poczet zadłużenia.

Czym jest saldo księgowe?

Saldo księgowe to środki finansowe, jakie zostały zaksięgowane i rozliczone na koncie. Często bywa tak, że księgowanie konta odbywa się z opóźnieniem, co ma wpływ na rzeczywisty stan konta klienta. Saldo księgowe może zatem pokazywać, że na koncie po wpływie 2500 zł i wydaniu 200 zł nadal jest 2500 zł.

Sposoby na sprawdzenie salda konta

Kontrolowanie swoich wydatków jest łatwe. Saldo konta sprawdzić można w serwisie internetowym danego banku, aplikacji mobilnej banku, w bankomacie oraz w kasie w oddziale banku, a także na infolinii udostępnionej przez bank.

Porównanie salda dostępnego i księgowego

Porównanie tych dwóch sald warto przeprowadzić na przykładzie. Właściciel konta dostał przelew w wysokości 2500 zł, po czym dokonuje płatności kartą na kwotę 200 zł, która zostaje natychmiast zaksięgowana. Saldo księgowe wynosi wtedy 200 zł. Kolejnego dnia klient wypłaca w bankomacie 300 zł, które zaksięgowane jest następnego dnia. Saldo księgowe wynosi 2300 zł, aż ostatnia transakcja zostanie zaksięgowana. Kwota dostępnych środków wynosić będzie natomiast 2000 zł, ponieważ wypłata w bankomacie zmniejszy ją o wypłacaną sumę.
Opisany przykład pokazuje, że mimo to, iż bank czasem potrzebuje czasu na zaksięgowanie transakcji, klient nie będzie miał problemu z oszacowaniem tego, ile ma środków finansowych do dyspozycji. Warto jednak znać różnice pomiędzy saldami, ponieważ pozwala to na rozsądne zarządzanie pieniędzmi.

Udostępnij