mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Turystyka

Bezpieczne użytkowanie zwyżki – jak właściwie zabezpieczyć obszar pracy?

Bezpieczne użytkowanie zwyżki – jak właściwie zabezpieczyć obszar pracy?

Wszelkiego rodzaju zwyżki – podesty nożycowe, masztowe, teleskopowe oraz przegubowe – są maszynami przeznaczonymi do pracy na wysokości. Mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia UDT i znające instrukcję obsługi konkretnego modelu urządzenia. Operatorzy powinni również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie obszaru pracy.

Za pracę na wysokości zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej uznaje się każdą pracę, którą wykonuje się na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi z wykluczeniem miejsc osłoniętych ze wszystkich stron do wysokości 1,5 m pełnymi ścianami albo ścianami oszklonymi oraz wyposażonymi w stałe konstrukcje chroniące przed wypadkiem. Tym samym praca na wysokości obejmuje zarówno wykonywanie zadań z wykorzystaniem drabin, rusztowań czy lin, jak i różnego rodzaju zwyżek. Bez względu na to, czego się używa, powinno się zrobić wszystko, żeby było bezpiecznie.

Zasady BHP pracy na zwyżkach

Zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP każdy, kto obsługuje ładowarki teleskopowe, podnośniki koszowe lub podesty ruchome powinien posiadać uprawnienia UDT pozwalające na wykonywanie pracy. Uzyskanie uprawnień jest możliwe po przejściu przez specjalistyczne szkolenie zakończone zazwyczaj egzaminem wewnętrznym oraz zdaniu egzaminu przed komisją UDT. Poza tym operator zwyżki zawsze musi się przygotować do obsługi konkretnego modelu maszyny – nawet urządzenia tego samego typu różnią się między sobą np. udźwigiem, maksymalną wysokością podnoszenia i wysięgiem bocznym. Dlatego konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi znajdującą się w skrzynce na platformie roboczej.

Ocena i wygrodzenie obszaru pracy

Kolejnym krokiem będzie ocenienie, wyznaczenie i wygrodzenie obszaru pracy. Operator przed rozpoczęciem pracy powinien dokładnie sprawdzić miejsce działania pod kątem bliskości ciągów pieszych, linii energetycznych, studzienek kanalizacyjnych, ubytków w nawierzchni, ewentualnych uskoków oraz rur kanalizacyjnych. Musi również ocenić warunki pogodowe, w tym siłę wiatru i podłoże z uwzględnieniem jego wytrzymałości. To operator decyduje, czy w konkretnym miejscu będzie możliwe bezpieczne ustawienie podnośnika.

Gdy podejmie decyzję o rozpoczęciu działań, powinien wygrodzić obszar pracy barierkami lub taśmami zabezpieczającymi. To, jak duża będzie to przestrzeń, zależy od rodzaju i typu urządzenia – obszar roboczy określa instrukcja obsługi maszyny. Co ważne w tym obszarze może przebywać wyłącznie operator oraz osoby pracujące na zwyżce.

Gdzie kupić lub wynająć sprzęt do pracy na wysokości? Szeroką ofertę maszyn ma m.in. Riwal: https://www.riwal.com/poland/pl-pl

Kontrola stanu maszyny

Za każdym razem osoba obsługująca podnośnik musi także ocenić stan urządzenia. Chodzi zarówno o aspekt wizualny, jak i funkcjonowanie wszystkich kluczowych elementów. Pominięcie któregokolwiek punktu może nieść za sobą poważne konsekwencje. Wystarczy sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby pojawiły się problemy z obniżeniem kosza, w którym znajdowaliby się pracownicy. Dlatego ze względów bezpieczeństwa kontrola stanu maszyny jest równie ważna jak właściwe wydzielenie obszaru pracy.

Udostępnij