mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Finanse

Jak zapewnić bezpieczeństwo w biurze?

Jak zapewnić bezpieczeństwo w biurze?

Zadaniem pracodawcy jest zapewnić swojej załodze komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo leży również po stronie pracowników – kadra powinna być przeszkolona w zakresie przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, równie ważna jest ergonomia na stanowisku pracy. To jednak nie wszystko, co możemy zrobić, aby biuro było miejscem bezpiecznym, a nasz dobytek był chroniony. Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom i jak wygląda skuteczna ochrona mienia.

Na czym polega ochrona obiektu?

Ochrona osób i mienia polega na zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom przebywającym na terenie obiektów oraz dobytkowi. W tym kontekście bezpieczeństwo rozumiane jest jako przeciwdziałanie kradzieżom, aktom przemocy i wandalizmu. Ochrona osób i mienia może być realizowana w formie ochrony fizycznej lub technicznej. W praktyce najczęściej stosuje się połączenie obu tych form. Przeważnie ochrona fizyczna osób i mienia wykorzystuje trzy rodzaje kontroli bezpieczeństwa:

  • Środki prewencyjne – to wszystkie działania, które mają zniechęcić osoby do zakłócania porządku i bezpieczeństwa w obiektach,

  • Środki detekcyjne – ich celem jest wczesne informowanie o potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach,

  • Środki ochronne – to działania mające bezpośrednio przeciwdziałać zagrożeniom.

Aby zwiększyć skuteczność środków bezpieczeństwa ochrony fizycznej, agencja ochrony osób i mienia musi zadbać o ich skorelowanie z rozwiązaniami technologicznymi – np. monitoringiem wizyjnym czy systemami alarmowymi.

Ochrona fizyczna osób i mienia w biurach – zadania pracowników ochrony

Ochrona fizyczna jest formą ochrony bezpośredniej. Na terenie zabezpieczanego obiektu obecni są pracownicy agencji ochrony. Dla segmentu biurowego usługa zazwyczaj jest realizowana całodobowo, a do najważniejszych zadań personelu zaliczamy:

  • kontrolę ruchu osobowego i samochodowego,

  • interwencję w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia,

  • obsługę monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych,

  • pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji,

  • obsługę zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  • świadczenie usług recepcyjnych.

Pracownicy firmy ochrony osób i mienia mają do swojej dyspozycji wiele rozwiązań technologicznych. Są to m.in. systemy i aplikacje, które umożliwiają ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce na terenie ochranianego obiektu.

Jak agencja ochrony osób i mienia wdraża swoje rozwiązania w firmach?

Celem ochrony osób i mienia jest zwiększenie profilu bezpieczeństwa w firmie. Warto to jednak zrobić w sposób racjonalny, aby nie przepłacać za ochronę – przed wdrożeniem rozwiązań należy przeprowadzić rzetelny audyt bezpieczeństwa, który zidentyfikuje zagrożenia i oceni aktualny poziom zabezpieczeń. Klient otrzymuje szczegółowy raport z audytu bezpieczeństwa, a następnie wspólnie z agencją ochrony ustala plan zabezpieczenia obiektu. Profesjonalne firmy ochrony osób i mienia zawsze implementują rozwiązania, które są dopasowane do specyfiki biznesu oraz obiektu. Dzięki temu właściciel firmy nie ponosi niepotrzebnych kosztów.

Udostępnij