mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Internet

Jak załatwić formalności pogrzebowe – co trzeba wiedzieć?

Jak załatwić formalności pogrzebowe – co trzeba wiedzieć?

Nikt z nas nie jest przygotowany na śmierć bliskiej osoby. Rzadko jednak rodziny wiedzą jak załatwić formalności pogrzebowe, tak aby nie sprawiało to problemu. Trzeba pamiętać o zgłoszeniu zgonu do 3 dni po śmierci, w urzędzie stanu cywilnego. Następnie zostaje jeszcze parę formalności po śmierci krewnego.

Formalności po śmierci – zależność od miejsca zgonu

Zadając sobie pytanie, jak załatwić formalności pogrzebowe, musimy wziąć pod uwagę miejsce zgonu. Jest to kluczowe dla przebiegu i realizacji spraw po śmierci.

Śmierć w domu

W tym przypadku pierwszą rzeczą, którą powinno się zrobić jest wezwanie lekarza pierwszego kontaktu lub pogotowia. Właśnie on potwierdza odejście, a następnie wystawia kartę zgonu. Po odebraniu takiego dokumentu należy zadzwoń do zakładu pogrzebowego. Ich zadaniem jest przewóz ciała specjalnym samochodem do chłodni.

Śmierć w szpitalu

Tutaj kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się pacjentem. Odebranie jej jest bardzo ważne w następnych krokach. Na rodzinę lub bliskich przechodzi odpowiedzialność za ciało zmarłego i odebranie zwłok ze szpitalnej kostnicy. Następnie wybieramy dom pogrzebowy, który zajmie się organizacją pochówku.

Formalności w zakładzie pogrzebowym

Po odebraniu karty zgonu i wyborze zakładu pogrzebowego, przechodzimy do reszty formalności po śmierci. Tam zostaje przeprowadzona cała organizacja pochówku. 

Do prawidłowej organizacji uroczystości potrzebujemy wybrać:

  • cmentarz, gdzie będą spoczywać szczątki zmarłego,
  • charakter uroczystości – tutaj mamy wybór między pogrzebem wyznaniowym (ze wskazaniem religii) lub świeckim,
  • pogrzeb tradycyjny (złożenie do grobu) lub połączony z kremacją.

Jak załatwić formalności pogrzebowe – potrzebne dokumenty

Jednak, aby dom pogrzebowy mógł przystąpić do działań należy złożyć komplet dokumentów, w tym:

  • kartę zgonu (otrzymaną od lekarz),
  • akt zgonu,
  • dowód osobisty zlecającego organizację uroczystości pogrzebowej,
  • podanie o dochowanie, jeżeli jest taka konieczność,
  • zaświadczenie z parafii zmarłego, w ramach której wyraża się zgodę na pogrzeb w obrzędzie katolickim poza parafią zmarłego,
  • legitymację emeryta, rencisty lub ostatni wycinek emerytury czy renty, jeśli pogrzeb będzie kredytowany,
  • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa wnioskodawcy potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym.

Taka dokumentacja jest podstawą do organizacji pogrzebu. Często zdarza się, że rodzina zmarłego jest przepełniona smutkiem i żalem. Co uniemożliwia lub utrudnia zadanie zbierania dokumentów. Dlatego bardzo ważne jest wybrać zakład, który weźmie na siebie wszystkie obowiązki organizacyjne. Więcej informacji dotyczących wszelkich formalności znajdziesz na pogrzebymemorial.pl.

O czym należy pamiętać po uroczystościach pogrzebowych?

Po pogrzebie nadchodzi czas na wybór pomnika czy nagrobka. Czyli podjęcie decyzji co do wyglądu miejsca spoczynku bliskiego. Trzeba określić kolor, materiał i wielkość nagrobka, ale także ewentualny napis. Na niektórych nagrobkach jest też umieszczane zdjęcie zmarłego i przygotowywane są wazony na kwiaty. Czas po pochówku też jest okresem, gdy zamawiane są msze w intencji zmarłego.

Udostępnij