mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Finanse

Usługi finansowe na miarę potrzeb Twojej firmy

Usługi finansowe na miarę potrzeb Twojej firmy

Każde przedsiębiorstwo ma potrzeby finansowe – czy to związane z bieżącymi wydatkami, czy obliczone na rozwój firmy i inwestycje. Poszerzenie działalności, zwiększenie zatrudnienia, wymiana komputerów czy floty pojazdów – to wszystko kosztuje, często niemałe pieniądze. Wiele firm korzysta więc z usług finansowych, które pomagają im lepiej zarządzać budżetem czy wręcz umożliwiają inwestowanie. 

Korzystna usługa finansowa to taka, którą da się bez większych przeszkód zaadaptować do aktualnych potrzeb firmy. Przykładem takiej usługi jest faktoring online. Co to jest i na czym polega? Odpowiadamy!

Na czym polega faktoring?

Faktoring to rozwiązanie finansowe skierowane do firm, które wystawiają faktury VAT swoim kontrahentom. W ramach usługi przedsiębiorca może dokonać cesji wierzytelności, czyli sprzedać faktury firmie faktoringowej. Co dostaje w zamian? Natychmiastowy dostęp do gotówki wynikającej z zawartej transakcji. 

Wyjaśnijmy, jak działa faktoring na przykładzie.

Faktoring w praktyce

Pan Mateusz wystawia faktury kilkunastu stałym kontrahentom. Swoim klientom oferuje odroczoną płatność nawet do 60 dni, co z czasem staje się dla firmy pana Mateusza problemem. Zmiana warunków współpracy nie wchodzi w grę – przedsiębiorca obawia się utraty klientów.

Wierzytelności zaczynają się nawarstwiać, co stanowi problem dla firmy. Pan Mateusz musi zapłacić podatki, opłacić pracowników i uregulować wszystkie zobowiązania firmy, tymczasem kontrahenci nie spieszą się z zapłatą za zawarte transakcje. 

W takiej sytuacji pan Mateusz sięga po faktoring – wchodzi na stronę pragmago.pl, wypełnia wniosek online, a następnie akceptuje warunki umowy. Umowę faktoringową może podpisać podpisem elektronicznym lub tradycyjnie – zależy mu jednak na czasie, więc korzysta z platformy Autenti, by potwierdzić zawarcie umowy. Tuż po tym otrzymuje dostęp do Strefy Klienta i do limitu faktoringowego, o który wnioskował wcześniej.

Dalej wystarczy, że pan Mateusz prześle pliki z fakturami do Strefy Klienta – cesja zostanie dokonana, kontrahenci poinformowani, a pieniądze trafią na konto firmy pana Mateusza do dwóch godzin. Dzięki temu firma odzyska płynność finansową i spokojnie może się rozwijać.

Faktoring online to usługa stała. W ramach podpisanej umowy klient może korzystać z przyznanego limitu w dowolnym momencie – wystarczy, że zgłosi fakturę do finansowania. Warto jednak pamiętać, że aby udzielić finansowania, faktor musi zweryfikować odbiorcę faktury. Właśnie dlatego w Strefie Klienta istnieje możliwość zarządzania listą odbiorców – klient może dodać nowych kontrahentów i usunąć tych, z którymi już nie współpracuje.

Warianty faktoringu

Faktoring dzieli się na kilka rodzajów – ze względu na zakres ryzyka, jawność cesji czy terytorium. Oto najważniejsze warianty faktoringu:

  • faktoring pełny (bez regresu) – w tym wariancie firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Jeśli wykupisz faktoring pełny, nie musisz martwić się ewentualnymi problemami finansowymi odbiorcy.
  • faktoring niepełny (z regresem) – w tej wersji to Ty ponosisz ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Jeżeli firma, której fakturę wystawiłeś, nie będzie w stanie uregulować płatności wobec faktora, odpowiedzialność za spłatę należności będzie spoczywać na Tobie.
  • faktoring mieszany – to kompromis pomiędzy dwoma poprzednimi rodzajami faktoringu. W ramach faktoringu mieszanego faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta do umówionej kwoty. Powyżej tej kwoty należność musi uregulować przedsiębiorca korzystający z faktoringu (faktorant).

Udostępnij