mojelodzkie.pl

Blog tematyczny o finansach, zdrowiu i sprocie

Finanse

Jak inwestować na giełdzie, aby zyskać?

Jak inwestować na giełdzie, aby zyskać?

Giełda jest to wirtualne miejsce, w którym spotykają się osoby chcące coś kupić lub sprzedać oraz pośrednicy w zawieranych transakcjach. Giełda jest instytucją finansową, na której przedmiotami transakcji są akcje, obligacje, papiery wartościowe oraz certyfikaty inwestycyjne. Na giełdzie znaleźć można informacje na temat koniunktury rynku kapitałowego oraz jego wszystkich segmentów. Na giełdzie występują dwa cykle koniunkturalne. Jednym z nich jest hossa, czyli notowania idą w górę oraz bessa, kiedy to notowania spadają.

Uczestnicy transakcji giełdowych

Uczestnikami giełdy są maklerzy giełdowi, pośrednicy oraz osoby samodzielne. Maklerzy są przedstawicielami inwestorów i działają w ich imieniu, natomiast samodzielni uczestnicy przeprowadzają transakcje sami i na swój rachunek.
Inwestorami w transakcjach giełdowych mogą być inwestorzy instytucjonalni, którymi są banki, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe oraz osoby prywatne działające w swoim imieniu.

Jak inwestować na giełdzie, aby nie stracić?

Inwestowanie na giełdzie jest ryzykowne, a poziom ryzyka zależny jest w dużej mierze od sytuacji gospodarczej. Inwestowanie jest popularne wtedy kiedy na rynku panuje hossa, ale nie zawsze jest to odpowiedni czas na inwestycje. Podczas długo trwającej hossy ceny akcji są wysokie, wpływ na to mają osoby, które specjalizują się w szybkich transakcjach, które polegają na zakupie akcji i sprzedaniu ich w wyższej cenie.
Inwestowanie długoterminowe polega na wybraniu odpowiedniego momentu i zbudowaniu odpowiedniej, stabilnej dywersyfikacji portfela. W czasie inwestowania na giełdzie moment dobry na zainwestowanie pieniędzy to ten, w którym akcje są tanie.
Jeśli ktoś nie wie jak inwestować, wówczas może skorzystać z pomocy specjalistów.

Przebieg transakcji giełdowej

Aby móc inwestować na giełdzie, trzeba założyć rachunek inwestycyjny w biurze maklerskim, które posiada licencję nadaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Transakcja giełdowa przebiega w następujący sposób:
– w punkcie obsługi klienta zawierana jest umowa, która dotyczy prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Rachunek ten otworzyć można przez Internet, wówczas umowa zostanie dostarczona przez kuriera,
– po otwarciu rachunku należy wpłacić na niego określoną sumę środków, które chcemy zainwestować na giełdzie,
– kolejnym krokiem jest wybranie produktu inwestycyjnego, którym mogą być akcje. Kupno akcji polega na złożeniu wniosku on-line, który następnie trafia do Biura Maklerskiego i z biura wysyłane jest na Giełdę Papierów Wartościowych,
– wszystkie zlecenia dotyczące jednej spółki umieszczone są w jednym arkuszu, na którym po jednej stronie znajdują się oferty kupna, a po drugiej sprzedaży.
Na Giełdzie Papierów Wartościowych znajduje się rynek do zleceń dedykowanych, które są spredawane wtedy gdy znajdzie się kupiec. W domu maklerskim składają zlecenia tylko inwestorzy i to oni decydują o cenie transakcji. Następnie maklerzy kierują ofertę do obrotu. Tak działający inwestor nazywany jest aktywnym, ponieważ wykazuje on chęć kupna i sprzedaży akcji.

Udostępnij